3 Muurschilderingen in Silvolde

Muren Gluren


Foto: Roel Kleinpenning

18 - 12 - 2018 door Marcel van Berkum voor Oude IJsselstreek vizier

Silvolde - Enkele maanden geleden schreven wij over het idee om muurschilderingen op panden in Silvolde te laten aanbrengen. Het is niet bij een idee gebleven, maar er gaat daadwerkelijk iets mee gebeuren. Na de publicatie hebben zich diverse pandeigenaren aangemeld en het initiatief van Silvoldenaar Robbie Wolters is omarmd door de stichting Pak An, gesponsord door de Zwarte Cross en Grolsch.

De afgelopen maanden zijn gebruikt om de organisatie concreet te maken en contacten te leggen. Er is een projectgroep opgericht met de titel Muren Gluren, die uit vijf personen bestaat. De groep gaat op zoek naar draagvlak in het dorp en subsidiemogelijkheden om het omvangrijke project te bekostigen. Ook is er overleg geweest met de gemeente om eventuele bezwaren te voorkomen. Met bewoners, die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn, zijn gesprekken gevoerd om tot concrete ontwerpen te komen. Voor de aard van de afbeelding wordt veelal de historie van het pand onderzocht. Daarnaast worden er ook lokale kunstenaars benaderd en gelinkt aan de belangstellenden. De organisatie is blij met de steun van stichtingen in Silvolde, die de kunst en cultuur in hun dorp een warm hart toedragen, zoals Tonater en Silvolde aan Zee. Ook de stichting Pak An heeft haar steun toegezegd en de Silvoldse aanvraag gehonoreerd.

Pak An

De stichting Pak An is in 2016 opgericht door Grolsch en De Feestfabriek. Het doel is om initiatieven te steunen die de leefbaarheid in de Achterhoek vergroten. Bedenker van Pak An is Gijs Jolink. Sinds de oprichting zijn al meer dan 100 projecten gehonoreerd. De steun kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit begeleiding van een coach. Ook het Silvoldse project is enthousiast door Pak An omarmd en past volledig in de doelstelling. De Silvoldenaren krijgen persoonlijke coaching bij de realisatie en een kleine financiële bijdrage. Berna Bonekamp is door Pak An aan Muren Gluren gekoppeld. De Gendringse kunstenaar heeft ervaring als docent en denkt met haar connecties en kennis een bijdrage te kunnen leveren aan de voortgang en het welslagen van het Silvoldse project.

Stoomtram in 3D

Momenteel zijn er diverse projecten in een ontwerpfase. Eén daarvan is een afbeelding op de zijgevel van Ulftseweg 17. Het pand herbergde ooit een Chinees restaurant en is door Arnhemmer Mark Huntink aangekocht. De aannemer heeft het pand, dat in vervallen staat verkeerde, in de afgelopen twee jaren drastisch gerenoveerd. De bovenetage is opgeknapt en inmiddels bewoond. De begane grond heeft een horecabestemming en Mark zoekt hiervoor een huurder. Hij denkt dat door een muurschildering zijn pand meerwaarde krijgt. In overleg met Muren Gluren is gekozen voor een afbeelding in 3D van de stoomtram 'Silvolde' Loc nr. 13, die tot de jaren vijftig door het dorp reed. Rianne te Kaat maakt het ontwerp.

 

22 augustus 2018  door Marcel van Berkum

Silvolde - In Silvolde hebben ze weer wat bedacht. Het dorp staat bekend om opvallende initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Nu liggen er plannen om de gevels van panden in de dorpskern te verfraaien met muurschilderingen. Bedenker en drijvende kracht is Robbie Wolters.

Robbie Wolters is geboren en getogen in Silvolde en begaan met het reilen en zeilen in zijn dorp. Vooral de historie en het behoud van het erfgoed hebben zijn grote interesse. Niet toevallig is hij voorzitter van heemkundige vereniging 'Old Sillevold'. Hij verklaart: "Door ondoordachte beslissingen is er veel historische cultuur voorgoed verloren gegaan. Te vaak is er niet voldoende tegengas gegeven aan de besluitvormers." Maar ook de leefbaarheid van het dorp gaat hem ter harte. 'Door de Slingerparallel gaat veel verkeer aan het dorp voorbij. Daarom moet je wat bedenken zodat het publiek Silvolde niet links laat liggen, maar een kijkje in het dorp komt nemen. Voor de levensvatbaarheid en bijvoorbeeld de middenstand is dat een goede zaak." Jaren geleden liet Wolters op een zijmuur van het pand van Odijk Klokken door decorateur Willem Matse een muurschildering aanbrengen. De tekst 'Niet de tijd, maar wij gaan voorbij', intrigeerde vele voorbijgangers en stemde tot nadenken. De afbeelding is onlangs verwijderd vanwege de slechte staat, maar komt terug. Het is namelijk onderdeel van een plan, dat Wolters heeft om zijn dorp te verfraaien met muurschilderingen.

Muren gluren

"In veel panden waren vroeger bedrijfjes gevestigd waarvan bijna niemand meer het bestaan weet. Wat zou het mooi zijn als je er in de vorm van een muurschildering aandacht op kunt vestigen. De aard van de afbeeldingen en/of tekst kan dus een koppeling met de historie van het pand zijn, maar kan ook slaan op de hedendaagse bewoning. Diverse schildertechnieken en stijlen zijn mogelijk." Een initiatiefgroep met Robbie Wolters, Susan Ermers, Nico Vink en Marcel van Berkum heeft de plannen uitgewerkt en is in het dorp op zoek naar potentieel draagvlak oftewel muren. Wolters: "Er hebben zich al spontaan huiseigenaren gemeld. Maar we mikken op meer. Hoe meer, hoe mooier. Wij gaan huiseigenaren benaderen en zorgen dan in nauw overleg voor de realisatie van een unieke afbeelding. Voor de beschildering komen plaatselijke kunstenaars in aanmerking en ook het onderwijs is benaderd."

Voor de financiering van dit omvangrijke project zijn diverse ideeën. Enkele plaatselijke culturele stichtingen hebben toegezegd steun te overwegen. Silvolds Belang is erg enthousiast over het initiatief en zou graag zien dat het project wordt gestart in 2019, het jubileumjaar van de belangenvereniging.

Huiseigenaren, die willen meedoen aan het murenproject in Silvolde of aanvullende informatie willen, kunnen contact opnemen met de initiatiefgroep via het adres
robbiew52@gmail.com.

 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com