2019 Overbrugging Verbinding

   

Kunstexpositie ‘Verbinding en Overbrugging’

De belangenvereniging Silvolds Belang kijkt terug op honderd enerverende jaren. Opgericht in 1919, is zij aldoor de schakel geweest tussen de plaatselijke bevolking en de maatschappelijke geledingen. De vereniging heeft in haar doelstelling bevordering van de leefbaarheid omschreven en zet zich in voor een vitaal en kleurrijk dorp, waarbij voor iedereen fijne plek wordt geboden voor het leven, wonen en werken.

Op zondag 22 september 2019 werd een fraaie foto-expositie geopend: Silvolde Toen & Nu. Dorpsgenoten maakten kennis met een drieluik van foto-opnamen van markante plekken in Silvolde waarbij de eerste foto is gemaakt rond de eeuwwisseling. Van dezelfde plek heeft streekfotograaf Jan Gal (overleden op 89-jarige leeftijd in 2017) in de jaren zestig nieuwe opnamen gemaakt en de derde foto van het drieluik is in 2019 gemaakt door de gebroeders
Ton, Theo en Martin van der Kemp. Elk drieluik nodigt uit tot het ophalen van herinneringen waarbij telkens de vraag opkomt: hoe zal het in de toekomst worden. 

In oktober 2019 is er een unieke kunstexpositie in bovengenoemde kerk. Twaalf Silvoldse kunstenaars maken ieder één kunstwerk met als thema ‘Verbinding en Overbrugging’. Dit is een verwijzing van oud naar nieuw, maar vooral ook vooruitkijken: bruggen bouwen door samenwerking! Samen staan we de komende jaren voor vitaal en krachtig dorp Silvolde.

De kunstenaars komen vanuit een zevental disciplines: vormgeving in brons, hout, textiel, fotografie, mixed media, keramiek, schilderen en bijv. boekbinden.
Ook het schoolgaande kind exposeert! De basisscholen zijn middels een kunstproject betrokken bij deze jubileumexpositie. In het kader van duurzaamheid heeft de jeugd kunstzinnige torens gebouwd waarvan de vijf winnende exemplaren geëxposeerd zullen worden.

U wordt welkom geheten door de kunstenaars Jan Buiting, Rick Kup, Tatum Kempers, Casper ter Heerdt, Annelie Kunst, Iet Harbers, Peter Colstee, Marion van Groningen, Evelien Jorna, Simon Schutte en Egbert Hermsen.

2019 Verbinding Overbrugging

        

Scholenproject 100-jarig bestaan Silvolds Belang 

In het kader van de viering van 100 jaar Silvolds Belang, zijn de twee basisscholen in Silvolde benaderd om een project op te starten met het thema “Verbinding/Overbrugging” en wel via het bouwen van torens met afvalmaterialen. Er moest ook samengewerkt worden; een vereiste.

Een toren: van af een toren overzie je een groter gebied en kijk je verder dan je eigen dorp. Maar een toren kan, als jij ver van je woonplaats bent, ook een baken zijn en je ziet waar je naartoe moet, welke richting je op moet gaan.  

Basisschool “De Drie Linden” ging voortvarend te werk en daar kon deze week al gejureerd worden. Ben Donderwinkel en Evelien Jorna hadden er een hele kluif aan. Er werd beoordeeld op: stevigheid, originaliteit, afwerking en zeggingskracht.

  

Uiteindelijk ging de eerste prijs naar de “Pastel Tower” van Mihran, Dilara, Lejla en Yamila.

De tweede prijs werd behaald door Kayra, Amy, Elin en Zehra met hun toren “Rainbow”.

Alle leerlingen die een toren bouwden, waren bij de prijsuitreiking aanwezig en onder gejuich werden de prijswinnaars sportief bejubeld. Alle kunstenaars kregen een lekker waterijsje als besluit. Zie hieronder een aantal foto’s van het resultaat. Helaas is de kwaliteit van de foto’s niet altijd goed. Maar wees welkom om het resultaat in het echt te bekijken. De twee winnende torens zullen tijdens de kunstexpositie op 11,12 en 13 oktober te zien zijn in de N.H. Kerk; de andere torens komen dan op en rondom de Markt in etalages te staan.

Basisschool De Plakkenberg zit nog volop in het creatieve proces en daar zal in september worden gejureerd.

 

 

 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com