Adresboek 1938 Silvolde

Algemeen Adresboek van Nederland

Uitgeverij: N.V. Publiciteits-Onderneming
Rudolf Mosse
Keizersgracht 604
Amsterdam C.

Gedrukt bij Drukkerij Elsevier

 

Van vroeger 1936

Onderstaand betreft alleen de vermeldingen uit het boek Adresboek van Nederland er waren veel meer bedrijven gevestigd in Silvolde in het jaar 1938.

De Uitgever vermeldde het volgende voor in zijn boek:

Wij zullen het op hoogen prijs stellen, indien U ons op alle onjuistheden en / of onvoltalligheden, welke in een werk van een dergelijken omvang zelfs bij de grootste nauwgezetheid niet te vermijden zijn, opmerkzaam wilt maken. Ook verdere op- of aanmerkingen nemen wij te allen tijde dankbaar in ontvangst.

Nu kunt u dit naar Robbiew52@gmail.com mailen.

Aankoopverenigingen:

Algemene boeren- en tuindersbond, Silvolde

Aannemers:

N.V. Jaartsveld’s Wegenbouw Mij Silvolde  B 157    Telefoon 7

N.V. Aannemingsbedrijf vh. S.J. van der Kemp & zonen Silvolde  B 172  Telefoon  5

Vriezen A.B. Silvolde

Vriezen B.H. Silvolde

Architecten en bouwkundigen die als architect optreden:

Koenders B. Silvolde B 110 Telefoon 24

Vriezen T.E. Silvolde

Autodiensten:

Jansen, G.J. Silvolde B 308 Telefoon 23

Automobielen en Reparatie-Inrichtingen:

Have Jr., G.J. ten Silvolde, Markt B 33 Silvolde Telefoon 12

Mulder, J.A. Silvolde Telefoon 70

Auto-onderdeelen Handel:

Tech. Handelsbur. Müko, Silvolde Rijksstraatweg Telefoon 270

Autoverhuurinrichtingen:

Have Jr., G.J. ten Silvolde, Markt B 33 Silvolde Telefoon 12

Bakkers:

Essing J.J.B.W. Silvolde B 100

Heijming Wed. H.A. , Silvolde B 214 Telefoon 14

Helmink J. Silvolde Dorpsstraat B 17

Behangers en stoffeerders:

Have G.B. ten Silvolde B 151

Borstels , kwasten, rijwielonderdelen en Lederwaren:

N.V. Leder- en waren en BorstelfaCelluloidwaren fabriek v.h. M. Kunst Rijksweg Silvolde Telefoon 4

Boter, kaas, eieren en melk handel:

Borggreven & Zonen W.G. Silvolde B 324

Café’s:

Bongers Wed. B.A. Silvolde

Dorsthorst H.W.J. Silvolde Telefoon 3

Harbers  J.A.  Hoofdstraat B 143 Telefoon 1

Kolks L. Silvolde B 106

Verheijen J.A. Silvolde

Wensink Wed. A. Silvolde

Concert en feestgebouwen exploitatie:

Kolks A. Silvolde

Fotografen:

Löwenthal F.J. Silvolde

Granen handel en Molenaar:

Gerritsen J. Silvolde B 315 Telefoon 6

Hotels:

Harbers  J.A.  Hoofdstraat B 143 Telefoon 1

Harbers  Hotel Silvolde B 49

Hotel Silvolde Dorsthorst J. Hoofdstraat B 32 Telefoon 3

Verheijen J.A. Silvolde Terborgscheweg 112

Houtzagerijen en houthandel:

N.V. Houthandel v.h. Kemperman G.B. Rijksstraatweg B 140 Telefoon 24

Kappers en barbiers:

Seinhorst J. Silvolde

Klompenmakers:

Alst W. van

Barink G.J.

Barink L.

Gries H.

Heuvels G.

Hiddink H. Keurhorst

Janssen

Jansen H.

Kaat W. te

Kaatman B.

Kolks W.

Leuken J.H.

Messink J.L.

Rekswinkel H.

Ronde G.

Spekking J.

Steentjes T.

Wildenbeest G.

Wildenbeest H.

Koloniale waren handel:

Coöp. Winkelver. “Ons Voordeel” Silvolde

Kruideniers:

Bongers J.G.J.  Silvolde Telefoon  13

Bongers-Strick Wed. M.J.A. Silvolde B 175

Borggreven G.J. Silvolde Telefoon 17

Borggreven W.G. Silvolde Veldstraat B 34

Helmink J.H. Silvolde Grote Straat B 20

Hoitink J.G. Silvolde Markt B 98

Manufacturen:

Bongers J.G.J.  Silvolde Telefoon  13

Borggreven G.J. Markt B 95 Telefoon 17

Motorrijwielen:

Have., G.J. ten Silvolde, Markt B 33 Silvolde Telefoon 12

Have Jr. G.J. ten

Rijwielen Handelaren en Herstel:

Balveren G. van

Have., G.J. ten Silvolde, Markt B 33 Silvolde Telefoon 12

Kleinhesselink D.W.

Schilders:

Breukelaar J.W.

Have G.B. ten

Noij D.J.B.

Slagers:

Horst  H.S. ter

Smeden:

Wolters G.B.

Steenen Fabrieken:

Silvoldsche Cement Dakpannen fabriek B 114

Tabak, Sigaren:

Borggreven H.E. B 24

Bosman J. B 266

Derksen J.J. B 144

Ebbers W. B 7

Frank J.A.J. B 37

Harbers J.A. B 143 Silvolde Telefoonnummer 1

Heinst W. B 90

Huls T.J.  B 387

Kolks D. B 106

Mebel A.J. te B 164

Mentink A.J. B 394

Oostendorp G.B. B 94

Overkamp G.T. B 392

Patronaatsgebouw B 219- 220

Pierik H. B 35

Sent  G. Th.  Silvolde Marktstraat B 45

Wensink B 91

Witteveen L. B 93

Timmerlieden:

Suselbeek H. Silvolde B 448

Varkens handel:

Gerritsen P.A.  Telefoon 29

Kolks E.E. Telefoon 21

Kolks W. Telefoon 18

Vee handel:

Kolks W. Telefoon 18

Willemsen J.B. Silvolde B 348 Telefoon 25

Vleeschwaren Fabriek:

Pierik Joh. Silvolde Telefoon  25

Voorschotbank:

Coöp Boerenleenbank “Silvolde” B 545

Wagens:

Suselbeek J.W. Silvolde B 598

Zadels:

Tersteeg W.A. Silvolde

Zuivelfabriek:

Coöp. Stoomzuivelfabriek “De Eendracht”Silvolde Wijk B 318 Telefoonnummer 2

 

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com