Bonte brug - Oversluis sloop

Mei 2003 is er begonnen met het slopen van de woningen aan de Bontebrugstraat en de Voortsestraat tot aan de Torenstraat.

Sloop van de Bonte Brug straat. 

Bron foto's: Fred Heister

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com