Rivierduinen Silvolde

Stef Beumer en Edith Baltussen

Rivierduinen Silvolde

De verkoop is juli 2021 gestart.

Stand van zaken 9 maart 2021, Oude IJsselstreek Vizier

   

Foto: Roel Kleinpenning

 

Sloop voor Rivierduinen

Silvolde - Al enkele weken gaat het ‘haeveg tekeer’ midden in Silvolde. Op het 2 hectare grote terrein van de voormalige buizenfabriek tussen Pr. Bernhardstraat en Berkenlaan is zo’n 9.000 vierkante meter aan bedrijfshallen tegen de vlakte gegaan om plaats te maken voor de aanleg van het ambitieuze bouwproject Rivierduinen. Al het bruikbare materiaal, dat bij de circulaire sloopwerkzaamheden door Dusseldorp ISM vrijkomt, wordt hergebruikt in het project en elders. Zo wordt het staal o.a. verwerkt in de nieuwe Melkvonderbrug van Oer naar Silvolde. Deze week wordt het sloopwerk afgerond. Daarna wordt het terrein bouw- en woonrijp gemaakt. Een onderdeel hiervan is de kwaliteitsverbetering van de grond, omdat er via bodemonderzoek enige verontreiniging is ontdekt. Dusseldorp meldt dat dit werk medio april gereed is. Het is nu nog een puinhoop, maar als het terrein geschikt is, wordt zo snel mogelijk begonnen met de bouw van 60 woningen en appartementen. Het wordt straks ‘smart living’ in een uniek duurzaam woongebied in een glooiend rivierduinenlandschap. Meer informatie over het plan of een woning op: www.rivierduinensilvolde.nl. (foto: Roel Kleinpenning)

=====

Stand van zaken december 2020

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

==============================================================

Uniek Smart bouwproject in Silvolde

Bron: Oude IJsselstreek Vizier wo 8 jan 2020, door Marcel van Berkum

Silvolde - In 2018 verhuisde RSR (Revalidatie Service Revab) naar Duiven. Het familiebedrijf van de familie Beumer was sinds 1962 aan de Pr. Bernhardstraat in Silvolde gevestigd. Momenteel hebben er 22 bedrijven in de gebouwen een onderkomen. Er ligt een uniek plan om op het 1,9 hectare grote terrein 60 woningen en appartementen voor starters en senioren te bouwen. Initiatiefnemer is grondeigenaar Groenvast, de huidige onderneming van voormalig RSR-directeur Stef Beumer.

Het plan is met groot enthousiasme ontvangen door de gemeente en Silvolds Belang. De belangenvereniging uitte in de afgelopen jaren meerdere malen haar ongenoegen over het ontbreken van plannen voor woningbouw in het dorp en het plan van Beumer komt als geroepen. Op woensdagavond 22 januari 2020 houdt Silvolds Belang een voorlichtingsavond over het bouwproject in zaal 't Molentje.

Veel informatie

'Smart Living rivierduinen Silvolde' heet het project. "Een deel van de gebouwen wordt gesloopt en we gaan re-naturaliseren oftewel het karakteristieke rivierduinlandschap herstellen", zegt Beumer. De bebouwing is aangepast aan de omgeving met grondgebonden woningen en appartementen van enkele bouwlagen. Smart living betekent dat de allerlaatste slimme technologie in dienst staat van de mens en niet andersom. Duurzaamheid is een vereiste. Stef Beumer zal voor buurtbewoners en andere belangstellenden het plan toelichten. Maar er is meer. Mee-koppelen in Silvolde noemt Beumer het. Zo komt er voorlichting over het zonnepark aan de Munstermanstraat en voedselbos en zijn er ook presentaties van de gemeente en Wonion. Silvolds Belang presenteert de plannen voor 'het Ommetje' een wandelpad in het verlengde van de wandelroute Etten-Terborg. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen.

Pilot

Stef Beumer benadrukt dat het Silvoldse plan een pilot is en een opmaat tot meer van dergelijke projecten in de Achterhoekse gemeenten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het plan en wordt er bijvoorbeeld een bodemonderzoek uitgevoerd. Er is al veel overleg met de gemeente geweest en Beumer denkt het definitieve plan in maart te kunnen voorleggen. Er volgt nog een wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied. "Op zijn vroegst zouden we eind van het jaar met het bouwen kunnen starten."

Aantrekkelijk

Smart Living Riverduinen is straks een wijk waar het uitermate goed en gezond toeven is. Silvolds Belang wijst er graag op dat er veel faciliteiten in het dorp en naaste omgeving zijn op het gebied van onderwijs en opleiding, die het aantrekkelijk maken voor woningzoekenden van elders om zich hier te vestigen.

 

Plan voor zestig nieuwe woningen op terrein voormalige buizenfabriek Silvolde

Foto: Groenvast

SILVOLDE - Op het voormalige terrein van de buizenfabriek in Silvolde moeten zestig woningen worden gebouwd voor starters en senioren. Initiatiefnemer Groenvast heeft een plan ingeleverd bij de gemeente die positief reageerde.

door Davie Klein Gunnewiek

'Het plan moet binnen drie jaar van de grond komen, anders moet er een nieuw besluit worden genomen', zegt wethouder Ben Hiddinga. De nieuwe woningen zijn gelegen rondom een centraal groen hart. 'Vooral aan dit type woningen is de komende jaren behoefte', aldus Hiddinga.

In het plan is veel groen opgenomen tussen de woningen en het oude rivierlandschap wordt teruggebracht. Daarnaast is er veel aandacht voor duurzaamheid van de woningen en het mogelijk hergebruiken van materialen van de oude bebouwing.

Op het bedrijvencomplex aan de Prins Bernhardstraat was de voormalige buizenfabriek gevestigd en staat ruim 8.700 vierkante meter aan bedrijfsbebouwing die wordt verhuurd. De gemeente vindt het niet wenselijk om op deze locatie, midden in een woonkern, een bedrijvencomplex in stand te houden.

Verder uitwerken

Initiatiefnemer Groenvast werkt het plan de komende tijd verder uit. Vervolgens moet een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen. Dat gaat volgens de gemeente minimaal een jaar duren. Daarna kan de initiatiefnemer starten met de sloop en volgt de bouw van de woningen. Omwonenden zijn al geïnformeerd over de plannen en worden betrokken bij de verdere uitwerking.

In juli hebben zeven gemeenten in de Achterhoek ingestemd met kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. Gemeente Oude IJsselstreek zet de criteria nog om in lokaal woningbouwbeleid. Dat gebeurt nadat de gemeenteraad de criteria heeft vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 huidige situatie

De nieuwe naam is Rivierduin.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com