Egginkstraat 01 Saint Paulia

Met medewerking van Clemens Rutjes.

Op Egginkstraat 1 staat al vrij lang een boerderij die voorkomt op een kaart  van voor 1650 (zie bijgaande foto) alleen daar stond de boerderij, die in pacht was bij de Heren van Wisch, aan de ander zijde van de huidige Seesinkbeek.

Afbeelding: Archief Clemens Rutjes

 

Omstreeks 1890 werd de bestaande boerderij vervangen door nieuwbouw, toen werd er al circulair gebouwd en de bestaande gebinten werden hergebruikt. Deze boerderij heette in de volksmond “Op Eggink”.

Foto: Archief Clemens Rutjes


De familie Gosselink woonde omstreeks 1890 op de boerderij. Op de foto de familie Gosselink:  de ouders zitten, zoon Hendrik Gosselink staat rechts op de foto en zoon Theodorus links.

Hendrik Gosselink (1887 – 1942) huwde met Dina Heuvels (1901 – 1990), na het overlijden van Hendrik hertrouwde Dina met Anton Hofstad (1913 – 1992)

De familie Rutjes en de familie Hofstad - Heuvels woonden van circa 1943 tot in 1996 op “Op Eggink”. Het begon als een gemengd boerenbedrijf met een open koeienstal naar de deel, een werkpaard, varkens achter het schot  en een kalvermesterij in de bijgebouwde schuur.

Begin jaren 70 werden de koeien en varkens verkocht en was er alleen nog plek voor konijnen, schapen en pony’s in de weide.


Een foto van de boerderij werd uitgegeven door Harmelinks Boekhandel met de titel “Omgeving Silvolde” deze dateert uit de jaren 1970, de boerderij was opnieuw aangepast aan de toen geldende bouwnormen.

De afgelopen 25 jaar is de boerderij “Op Eggink” geregeld verbouwd. Momenteel wordt door de huidige bewoners, de familie Koster, de achterzijde van de boerderij die naar de Egginkstraat gericht is geschikt gemaakt voor dubbele bewoning. Daar waar vroeger voer en hooi voor de beesten via de “echtedeur”, dat is de achterdeur, op deel werd gebracht gaan nu mensen wonen.

 

Foto: Archief John Liebrand

 

De familie Rutjes bouwde in 1968 kweekkassen ten behoeve van “Bloemisterij en Tuincentrum Saint-Paulia” naast de boerderij “Op Eggink”. Het plan is deze kweekkassen te slopen, op die manier maakt de huidige opslag van Eko; licht en geluid, plaats voor 2 woningen.

Eko licht en geluid.
Foto: Archief John Liebrand  

 

 

Bron: Ulftse krant 8 juni 2020

 

 

 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com