Fietspad Oer - Silvolde

Hier komt het fietspad vanaf Over de IJssel in Silvolde Foto: Roel Kleinpenning

Hoe staat het met het nieuwe fietspad?

Silvolde - Het nieuwe gebouw is er al. Het fietspad nog niet. Op 7 december ontving rector Pauline Wenderich de sleutels van Laudis, het nieuwe onderwijsgebouw in Silvolde. Maar hoe staat het met het veelbesproken fietspad, dat voor een veilige aan- en afvoer van leerlingen moet zorgen? Afgelopen najaar had de gemeenteraad hierover een besluit zullen nemen.

door Marcel van Berkum di 5 jan 2021 voor Oude IJsselstreek Vizier

Silvolde is hét onderwijscentrum van Oude IJsselstreek. De locaties Bluemers in Silvolde en Wesenthorst in Ulft van het Almende College verdwijnen en het onderwijs wordt geconcentreerd in het nieuwe vmbo-gebouw. Daardoor komt er naar die locatie een grote nieuwe groep scholieren. Niet iedere Silvoldenaar was er blij mee, maar protest mocht niet baten.

Doesburg-Bocholt

Van een fietstracé om Silvolde is al jaren sprake en de aanleg werd weer actueel in het verlengde van de plannen voor Laudis. Ook over een nieuw fietspad Ulft - Silvolde zijn de meningen verdeeld. Dat was te horen op een voorlichtingsavond in juni 2019 waar de gemeente de plannen ontvouwde. Het ontwerp omvat een fietspad vanaf de hoge brug in Oer naar de Paasberglaan. Naast leerlingenverkeer zou het tracé ook onderdeel zijn van de toeristische fietsroute Doesburg-Bocholt. Er zijn verschillende varianten bekeken door het gebied, dat eigendom is van Huis Wisch. Logisch zou zijn om vanaf Oer na de brug meteen linksaf te slaan en aan het einde van de verharde weg Over de IJssel rechtsaf over het Kattenpad, het afgesloten zandpad, dat leidt langs de vroegere locatie van kasteel Schuilenburg. Voor de eigenaar van de grond was dit echter geen optie. Vervolgens is gekozen voor een route achter de Ulftseweg en Marktstraat langs.

Veiligheid en overlast

Voorstander is Silvolds Belang om redenen van verkeersveiligheid. Tegenstanders willen liever verkeersmaatregelen op de Ulftseweg en zeggen dat door het fietspad winkelend publiek uit het het dorp verdwijnt. Bewoners van de Marktstraat zien de reeën in het wild lopen als ze verder kijken dan hun achtertuin. Dat uitzicht zal zeker verdwijnen. Op 20 november 2019 werd het ontwerpplan behandeld in de Raadscommissie Fysieke Leefomgeving. Duidelijk is dat zo’n fietspad veel invloed heeft op het gebied met hoge natuurwaarde vanwege de verlichting, afrastering, verharding enz. En wat te denken van overlast door zwerfafval en geluidshinder? Maar toch lijkt het de enige aanvaardbare optie voor een veilige fietsroute.

Februari

Een woordvoerder van de gemeente Oude IJsselstreek meldt desgevraagd over de voortgang van de aanleg van het fietspad, dat de procedure is vertraagd vanwege de voorbereiding en de uitwerking van het ontwerp. De voorlopige planning is daarom niet gehaald en naar verwachting wordt de gemeenteraad begin februari geïnformeerd. Daarna krijgen de betrokken inwoners meer informatie.

 

2018

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com