Gerard Mientjes

Gemeenteraad verkiezingen 2022

Welkom op mijn persoonlijke pagina!  Ik stel me graag aan u voor en waar ik voor sta. Ik ben Gerard Mientjes Als gepensioneerde ben ik actief in diverse soorten vrijwilligerswerk. Zo heb ik o.a. jarenlang in de politiek gewerkt, als fractievoorzitter, partijvoorzitter in de voormalige gemeente Wisch en nu als medeoprichter van PRO! 

Ik sta voor:
Meer ontmoetingscentra voor senioren in kernen en wijken. De leefbaarheid te versterken door de power van hen in te schakelen om met hen samen vorm te geven aan een gezonde oude dag. 

Wat spreekt mij aan in het programma van PRO!

Wat mij aanspreekt in het programma van PRO! is het vernieuwende en sociale karakter. Dat zien we terug in het programma wonen. Er is een tendens van een sterke vergrijzing van onze inwoners. Daardoor is de huisvesting voor ouderen een van de grote uitdagingen voor de komende jaren. Zij willen zo lang mogelijk wonen in hun eigen huis of buurt met de daarbij behorende zorg en welzijnsfaciliteiten. Daar gaat PRO! aan werken.

Ik denk mijn idealen te bereiken door…
Mijn politieke idealen wil ik bereiken door de grote sociale-politieke thema’s voor de komende jaren als: wonen, klimaat, energie en natuur en landschap, samen met onze inwoners aan te pakken onder het motto:  Meedenken! Meebeslissen! Meedoen! 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com