Hans van Stigt

Hans schrijft een stukje voor de reünie van de 6e klas lagere school van 1963 - 1964 in 2023

Allereerst vind ik het een geweldig goed plan om weer een reünie van "onze" klas te organiseren. Dus als het tijdstip schikt, zal ik gaarne komen.

Het mooie aan onze klasse-ontmoetingen vind ik dat wanneer de een iets vertelt de ander aanvult/corrigeert, waardoor er redelijk beeld ontstaat van onze tijd als leerling van de lagere school in Silvolde.

Mijn bijdrage:

Mijn naam is Hans van Stigt,  ben momenteel 70 jaar, sedert 5 jaar een gepensioneerde docent economie én samen met mijn Duitse vriendin een geestdriftige "Europa-reiziger". Momenteel woonachtig in Emmen. Geboortedatum 25-05-1952.

Ik woonde in de Bosstraat 19 in het dorp, gelegen aan de rand van het Kraaienbos alwaar toentertijd vooral de jeugd uit de Bosstraat en de Marktstraat bijna dagelijks voetbalde. Dit huis is inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. Mijn ouders, en dus ik ook, zijn in 1970 verhuisd naar Doetinchem.

Ik heb goede en prettige herinneringen aan mijn jeugdjaren in Silvolde. Na de lagere school ben ik naar de R.K. ULO-school in het dorp gegaan (1964 – 1968).

Enkele lagere schoolherinneringen mijnerzijds:

- uit mijn kleuterschoolperiode herinner ik mij juffrouw Megens en juffrouw Van der Kemp. Ik meen mij te herinneren dat wij op de gang onze schoenen moesten uittrekken en op slofjes in het klaslokaal liepen. Wij speelden veel buiten.

   

- het 1e en 3e schooljaar op de lagere school met juffrouw Stijntjes. Zij was een leuke, jonge onderwijzeres en woonde in "Oer" (Ulft). Zij kon goed met de klas omgaan en dus leerden wij veel van haar. Zij besteedde veel aandacht aan rekenen, taal, schrijven, katechismus en muziek. Aan het eind van de lesdag las zij vaak verhalen voor.

- in de 2e klas hadden we juffrouw Harterink uit Terborg. Zij was, in mijn ogen, een strenge onderwijzeres. Uit deze periode herinner ik mij nog de schrijflessen. Je mocht niet met de linkerhand schrijven. Deed je het wel, dan dreigde zij met een stokje. 

- in de vierde klas hadden we, voor zover ik mij herinner, enige tijd meester Gilsing (van hem herinner ik mij dat hij uit Netterden kwam) en daarna meester Koolenbrander. Koolenbrander had, m.i., nog niet zo lang daarvoor zijn militaire diensttijd vervuld.

- in de vijfde klas hadden we meester Koolenbrander, afkomstig uit Megchelen. Hij was een jonge leraar en, wat ik mij herinner, streng, maar je leerde veel bij hem. Vooral herinner ik mij de reken- en taallessen, aardrijkskunde en geschiedenis. In het klaslokaal hingen prachtige wandkaarten. Hij was een boeiende verteller en verdeelde de klas in meerdere teams/rijen die op een "paardenrenbaan" tegen elkaar streden met hun schoolprestaties. De rijen had hij zodanig samengesteld dat deze ongeveer gelijkwaardig waren aan elkaar. "Dorpsberoemd" is hij geworden met de introductie van het blokjesvoetbal. Deze tak van sport zal ik nooit vergeten. Het was voor mij een "feest". Hij deed zelf ook meestal mee en dan ging het er fanatiek aan toe. Koolenbrander herinner ik mij ook nog als de "borstelgooier" en dan het liefst met het witte schoolkrijt aan de borstel. Deze borstel had meestal een flinke snelheid.

Ik meen mij te herinneren dat in de 5e klas na lestijd leerlingen op vrijwillige basis konden deelnemen aan blokfluitles.

Van meester Koolenbrander herinner ik mij ook dat we regelmatig in de gymzaal “canon-zingen” beoefenden.

- in de 6e klas hadden we hoofdmeester Egbers. Hij was in mijn ogen zeer streng en wat ik mij herinner moesten enkelen of velen vaak nablijven na schooltijd. Voor mij is het "melkflesje-incident" een gebeurtenis geweest die ik nooit vergeten ben.

- ik herinner me ook nog de gezamenlijke maandelijkse(?) kerkgang naar de biechtstoel op vrijdagmiddag (?). Ik had er altijd moeite mee om enkele "zonden" te bedenken. Soms had ik hulp van anderen nodig. Maar .......als ik na een aantal "weesgegroetjes" en "onze-vaders" uit de kerk kwam, voelde ik mij als "bevrijd/ik kon de hele wereld weer aan". 

- wat ik mij ook herinner is de sportwedstrijd op de sportvelden van spcl. Silvolde tegen de openbare lagere school in het dorp. Wij werden op deze sportieve ontmoeting "warm" voorbereid op school.

- ik geloof dat iedereen het prettig vond als je aan de beurt was om ’s morgens de kratjes met schoolmelkflesjes rond te brengen naar de diverse klassen.

- wat ik heb gemist: wij hadden geen schoolreisje! De reden hiervoor weet ik niet meer.

- prettig vond ik de voorbereiding op de R.K. ULO-school in de 6e klas op zaterdagmorgen met vakken als o.a. Franse taal (“Papa fumes une pipe” met Jacques Hoes) en wiskunde. Op de ULO-school ontmoetten we daarna weer meester Gilsing en meester Koolenbrander.

   

 

In het 1e leerjaar van de ULO was Hans de beste
van de klas.

   

                           

                          

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com