Harry de Kort

Foto: Roel Kleinpenning

Bron: Oude IJsselstreek Vizier 27 november 2019 door Marcel van Berkum

SILVOLDE - De DRU Cultuurfabriek vierde het 10-jarig bestaan. De komst van het initiatief in Ulft betekende het einde van het sociaal-cultureel werk in 't Pakhuus in Silvolde. De popconcerten – veelal op zondagmiddag – waren spraakmakend. Maar er gebeurde veel meer. Drijvende kracht was Harry de Kort. Enthousiast, maar met weemoed, haalt hij herinneringen op.

"Ik woonde in Tilburg en had de sociale academie gedaan. Ik kon kiezen uit twee banen. Het werd Silvolde na een goed gesprek met jeugdige vrijwilligers." Het was 1977 en het uitgaansleven van de Silvoldse jeugd speelde zich af in Illusion, een keet in de Schoolstraat. In het oude pakhuis van de molen werden cursussen e.d. gehouden. Illusion was een bouwval en de jongeren wilden een leefbaar eigen honk. Er was veel overlast en live muziek was onmogelijk. Het College van B en W stelde zich star op. Harry ontpopte zich als een luis in de pels en schreef de ene na de andere protestbrief. "Met de komst van burgemeester Pannekoek veranderde die houding enigszins. Ik had zwartboeken gemaakt en voor zijn komst naar de toenmalige gemeente Wisch, had ik die al aan zijn huisadres gezonden."

Uiteindelijk kreeg 't Pakhuus een flinke aanbouw dankzij een forse schenking van het Prins Bernhard Fonds, die De Kort had bewerkstelligd. 't Pakhuus ontpopte zich als een inmiddels legendarisch poppodium, maar er gebeurde heel veel meer. "Kinder- en tienerwerkgroepen, schoolvoorstellingen, theater- en muziekworkshops cursussen, repetities. We deden heel veel aan educatie en opleiding."

Door de komst van de DRU Cultuurfabriek en wijkcentrum De Lichtenberg in Silvolde kwam er een einde aan de activiteiten in 't Pakhuus. "Ik vond het beter dat het poppodium in de DRU werd opgenomen. Ik ben altijd een man geweest voor live muziek en dat werd steeds moeilijker in 't Pakhuus onder meer door de beperkingen van de buurt. Ook had de stichting Fidessa niks met popconcerten." Het sociaal-cultureel werk kwam in De Lichtenberg terecht, maar nooit van de grond. Harry zou Harry niet zijn als hij al ver voor de realisatie een uitvoerige toekomstvisie voor de cultuurfabriek schreef. Veel ervan is in de afgelopen tijd door anderen gerealiseerd, volgens hem. De Kort wilde wel de popmuziek in de DRU organiseren, maar werd terzijde geschoven door de gemeente. "Jammer dat in de DRU zo weinig aan opleiding voor muzikanten wordt gedaan. Dat was wel de bedoeling." De 64-jarige Silvoldenaar is een expert op het gebied van theaterbelichting. Hij is eigenaar van het bedrijf The Light Connection en is in deze materie docent bij het ROC Rijn IJssel.

In 't Pakhuus is hij nooit meer terug geweest. Het gebouw wordt nu uitgebaat door de muziekverenigingen Radboud en Excelsior en is omgedoopt tot Ons Pakhuus. Harry grinnikt veelbetekenend bij die naam. Het suggereert alsof het eerder nooit van de Silvoldse gemeenschap is geweest.

=====

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com