Harry Starink

Het planten van de Harry Starink boom door KBO.

 

 

Hendrikus Gerhardus Antonius Starink 1910-2005 door Bernard Dorrestijn.

Op 2 januari van dit jaar ontviel ons een zeer meelevend lid - tevens oudste lid - de heer Harry Starink. Hendrikus Gerhardus Anthonius Starink werd op 9 april 1910 te Drempt, gemeente Hummelo en Keppel, geboren. Harry is de oudste van de zeven kinderen in het gezin van Hendrikus Bernardus Starink en Everdina Maria Jansen. Op 17 november 1921 verhuist de familie Starink naar het naburige Doesburg. Vader Starink staat in Doesburg als pensionhouder en petroleumventer te boek. 4 Harry mag naar het vervolgonderwijs. Hij kan heel goed met de pen over weg; een beroep in de administratieve sfeer past helemaal bij hem. Na een aanlooptijd in Winterswijk volgt 1 januari 1939 zijn benoeming als ambtenaar Sociale Zaken bij de gemeente Wisch. Op 7 januari 1937 is het feest in Nederland: Prins Bernhard van Lippe Biesterveld en Prinses Juliana van Oranje-Nassau treden op die dag in het huwelijk! Maar ook in Silvolde-Wisch is het feest, want op die dag geven ook Harry Starink en Wily Gerritzen elkaar het jawoord op het gemeentehuis te Varsseveld en in de St. Mauritiuskerk te Silvolde. Echt iets voor Harry Starink om het zo uit te kienen. Beide huwelijken mogen vele jubilea beleven en even zovele keren feliciteren de bruidsparen elkaar op die dagen. Met duidelijk onverholen trots vertelt Harry dan aan iedereen die het maar horen wil: 'Ik heb Bernhard ook nog aan de telefoon gehad!" Gezien Harry's vele verdiensten voor de Wischse en Silvoldse gemeenschap gunden we hem dat plezier van de telefoontjes van Prins Bernhard van harte. Want Harry heeft zich altijd met hart en ziel voor het wel en wee van de bevolking van Silvolde en Wisch ingezet. Harry en Willy gaan in Silvolde wonen; Harry wordt een echte Silvoldenaar. De jaren 1940-1945 vormen een verhaal apart. Reeds anderhalf jaar na Harry's indiensttreding op het gemeentehuis negeerde Adolf Hitler onze grenzen en raakten we in zijn klauwen verstrikt en verward. De gemeenteraden werden naar huis gestuurd, maar de burgemeesters, secretarissen en verder personeel mochten/moesten op hun post blijven. Dat bracht hen allen in een heel moeilijk parket. Enerzijds moesten ze de bevelen van de bezetter uitvoeren, anderzijds konden ze vaak nog veel goeds voor de bevolking doen. Het dagelijkse dilemma was: het geweten volgen of gevangenneming en het concentratiekamp... Burgemeester J.J.G. Boot belastte Harry Starink al vrij snel met allerlei distributietaken en de organisatie van de vele inkwartierings- en evacuatieaangelegenheden te Silvolde. Ik moge hier verwijzen naar Harry's 5 verslag van dit alles in 'Old Sillevold' van voorjaar 2004. Harry Starink is een duizendpoot; in bijna alle Silvoldse verenigingen vervulde hij wel een bestuursfunctie, meestal die van secretaris. We noemen het Wit-Gele Kruis, de St. Vincentiusvereniging, de Katholieke Ouderen Bond en Silvolds Belang, maar hiermee zijn we nog niet halverwege de lijst. Als bestuurslid van Silvolds Belang riep hij het gemeentebestuur regelmatig ter verantwoording... Kennelijk kon hij zich dat veroorloven! En natuurlijk was Harry in z'n goede jaren ook hopman bij de Verkenners. Na een drukke dag legde hij zich 's avonds in z'n tent ter ruste..., maar de andere morgen ontwaakte hij in de open lucht... Hadden die snaken de tent boven z'n hoofd afgebroken... Harry Starink had ook gevoel voor historie. Menige keer verscheen hij in het gemeentearchief te Varsseveld om het archief van de een of andere - nog bestaande of opgeheven - vereniging in bewaring te geven. Zo leg je bij stukjes en beetjes de geschiedenis van dorp en gemeente vast! Bij z'n afscheid uit de actieve dienst bij de gemeente op 9 april 1975 werd hem het erelidmaatschap in goud van de orde van Oranje-Nassau verleend en Silvolds Belang eerde hem met de aanbieding van het erelidmaatschap. En meer recentelijk plantte de KBO een Starinkboom bij Zorgcentrum De Schuijlenburch! Op 18 februari 1997 werd Old Sillevold opgericht. Harry Starink was toen 86 jaar. De meeste Silvoldenaren van die leeftijd dachten/zeiden: laat ik dat maar aan de jongeren overlaten! Niet alzo onze Harry Starink; hij werd actief lid en trouw bezoeker van de bijeenkomsten! Op z'n oude dag wist Harry ook nog te bereiken dat de Paasberglaan auto- en bromfietsvrij werd gemaakt en dat het pleintje bij de aanleunwoningen bij De Schuylenburgh de naam 'Beerninkplein' kreeg, dit als herinnering aan de stoelenmaker en zondagsschoolleider Lammert Beernink die hier een groot deel van z'n leven woonde en werkte. Lammert Beernink en Harry Starink hebben veel voor Silvolde betekend!

Bron: Bulletin Old Sillevold voorjaar 2005

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com