Hein van Groningen

Welkom op mijn persoonlijke pagina!  Ik stel me graag aan u voor en waar ik voor sta. Ik ben Hein van Groningen. Ongeveer 70 jaar geleden geboren in Doetinchem. Opgegroeid in Gaanderen, getrouwd en 3 kinderen. Wonend in Silvolde en nog steeds werkend. Als vrijwilliger o.a. bij ST JOD in Doetinchem, hier vangt de stichting gemiddeld 20 dakloze jongeren per jaar op en begeleiden hen naar een nieuwe invulling, een beter leven.

Ik sta voor
Zaken die vooral het algemene nut aangaan en niet alleen een groepje of belangenverenigingen, veiligheid van inwoners. A-sociaal gedrag bestrijden zoals bv te hard rijden in de kom, 30 km of 60 km, handhaven. Dumpen van afval zoals o.a. ook plastic en blikjes. Vernielingen, vergroenen, natuur, jeugd, enz. Organisatie gemeente, kwaliteit personele organisatie, het inhuren van deskundigen wat een gemeentelijke organisatie zelf zou moeten kunnen. Hierdoor laat je je kwaliteit als organisatie zien.

Wat spreekt mij aan in het programma van PRO!
Waarom stel je je kandidaat voor PRO?  Ik ben gevraagd en na een paar weken nadenken dacht ik, ik hou hen die deel uitmaken van onze overheid goed in de gaten en als een oud bestuurder geef ik daar ook regelmatig commentaar ook, o.a. via Twitter, zeker als ik het er niet mee eens ben. Door mijn sociale opvoeding en mij goed bewust zijnde hoe goed wij het hebben en dus ook velen niet, dan moet je je nek uitsteken en niet aan de zijlijn gaan staan maar zelf de verantwoordelijkheid nemen en laten zien dat het anders kan.

Ik denk mijn idealen te bereiken door…

Kansen realistisch gebruiken en niet misbruiken, realistische nieuwe ideeën, geen dorps maar gemeentelijke politiek bedrijven vanuit een raadslidmaatschap en niet alleen een gemeentelijke of partij-ideaal. Samenwerking door het opstellen van goed omschreven plannen en idealen met Achterhoekse welwillende partijen zeker ook de in provincie en landelijk.

Ik wil nog graag even kwijt dat we niet te extreem en of te activistisch worden, laten we ons open en eerlijk opstellen voor het belang van de inwoners uit de gemeente en niet alleen voor een partij.

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com