Heuvelstraat 19, H. Korterink - G.J. Arentsen

 


Jentje, Jenneke, opa korterink, Hil, x staand Henk, Koos, x, Rikus, x (2)

 

Op nummer 19 woonde de familie Korterink, 

In 1966 woonde volgens het adresboek Silvolde Hendrik Korterink bij zijn dochter in die met G.J. Arentsen getrouwd was.

Zoon Jan staat achter 5e van Links

   

Hendrik Korterink kwam oorspronkelijk uit de Lutte en kwam via Gendringen in Silvolde op de Bergstraat 19 wonen. Hendrik Korterink was machinist van 31-01-1941 tot en met 30-06-1951.

Hendrik had zeven kinderen:

Jan werd machinist bij de GTW,

de 1e rechts naast de locomotief is Jan Korterink

Jan Korterink huwt op 11 maart 1950 met Christina Stoltenborgh

 

Drikus bleef vrijgezel en had als hobby de visvereniging en kaarten bij cafë Rensen (de vette mem) of café Gries. daar won hij geregeld wat geld mee en als hij in een gulle bui was trakteerde hij de kinderen van de Heuvelstraat op een ijsje als Siebelink met zijn ijsco brom bakfiets over de Heuvelstraat (Bergstraat) kwam.


Rike was conductrice bij de GTW

 

Koos was stoffeerder bij de GSM,

Hildje,

Jenneke trouwde met G.J. Arentsen ( broer Arentsen) buschauffeur bij de GTW

Jentjen trouwde met Van der Meer die uit Friesland afkomstig was en woonde op Bergstraat 23.


Aanvulling van Henk Bruggink 3 april 2020:

Even een aanvulling op het verhaal van de fam Korterink.

Jentje Korterink die met Vermeer getrouwd was, heeft met haar gezin eerst aan de Boterweg no 12 gewoond in het huis van bakker Helmink.

Aan de andere kant woonden wij. Dus de fam’s Bruggink en Vermeer waren buren. Na de fam Vermeer woonde daar de fam Geerts.

Op de schoolfoto 1948/ 1949 van de Drie Linden staan 2 zonen van het gezin Vermeer. Zie onder wetenswaardig bij De Drie Linden

De heer Vermeer heeft samen met mijn vader een loopgraaf gegraven voor ons huis in de tuin, waarin wij ons konden verschuilen bij luchtalarm. Bij de bevrijding dachten de Canadezen dat het een verdedingswerk van de Duitsers was en schoten er voor alle zekerheid eerst maar een aantal granaten op af. Dat was niet de bedoeling geweest natuurlijk, maar ja……uiteindelijk kwam een Canadees met een stengun de kelder in stormen om zeker te zijn dat er geen Duitser meer zat. Mijn zus (ook op de bewuste foto) was getrouwd met een Korterink uit de Lutte. Zijn vader was een broer van de allereerste Korterink die via Gendringen in Silvolde kwam.  Korterink, de machinist heb ik goed gekend, evenals de fam. Arentsen.

Henk Bruggink, Hengelo Gelderland

Rika was conductrice bij de GTW

Als hobby had hij de duivensport. In de volksmond waren dat doevenmelkers die gingen op zaterdag inkorven en zondag de duiven afwachten en dan werd de ring die bij het inkorven om de poot van de duif was gedaan ingeklokt. Het was een klok die de aankomst tijd van de duif registreerde en als bewijs moest de ring in de klok worden gestopt die bij het omdraaien in een afgesloten ruimte kwam.

Verder waren bekende "doevenmelkers" op de Bergstraat de familie Huntink op nummer 14 en Van Gestel op nummer 20.

Tot 1881 ging het vervoer in dit deel van de Achterhoek grotendeels over zandwegen. In dat jaar opende  de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij de lijn Dieren-Doetinchem-Terborg. De gemeente gendringen wilde dat de tramlijn werd doorgetrokken. Onderhandelingen leverden niets op. De Gendringenaren besloten het dan maar zelf te doen en in 1886 werd de Gendringse Tramweg Maatschappij opgericht. Door het hoogteverschil was het niet eenvoudig om door het centrum van Silvolde te komen. De toegangswegen moesten geleidelijk worden verhoogd om met passagiers en goederen over de Silvoldse berg te rijden.

De stoomlocs met de namen en nummers als Gendringen 10, Velp 11, Ulft 12, en Silvolde 13 waren zogenaamde kastenmodellen. Ze waren laag bij de grond voor de veiligheid. De rails liepen tenslotte over de weg en zo konden er geen mensen onder terechtkomen. De lijn Doetinchem - Gendringen werd in 1953 opgeheven.

Alleen de stoomloc Silvolde nr.13 bestaat nog. Na zijn "diensttijd" werd het tramstel in 1975 geschonken aan het spoorwegmuseum in Utrecht. Daarna kwam het in het open luchtmuseum in Arnhem terecht en nu staat de Silvolde alweer jaren te pronken in het smalspoormuseum in Valkenburg. (Zuid Holland)

 

Hendrikus Korterink in zijn beste pak. Foto: Collectie Marion van der Meer

Hendrikus Korterink genoot van een mooie oude dag en woonde tot zijn dood bij  zijn dochter Jenneken in die getrouwd was met G.J.Arentsen.
G.J. Arentsen was buschauffeur bij de GTW.

Zie verder www.crsilvolde.nl/index.php?dassenhof-46
 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com