Hoe gezond was de oude Silvoldenaar?

Foto: Roel Kleinpenning

Hoe gezond was de oude Silvoldenaar?

door Marcel van Berkum voor Oude IJsselstreek Vizier, 9 oktober 2019

Bij de renovatie van het centrum van Silvolde in 2015 is ook de omgeving van de protestantse kerk op de schop gegaan. Bij de graafwerkzaamheden zijn diverse skeletresten boven de grond gekomen. Dit was geen verrassing en er werd al rekening mee gehouden. Eeuwenlang werden overledenen rondom de kerken begraven. Daarom noemen we onze begraafplaatsen vaak nog 'kerkhof'. In Silvolde bevond het kerkhof zich rondom de oude Mauritiuskerk, thans protestantse kerk. In 1828 werd het begraven in de bebouwde kom bij wet verboden. De gemeente Wisch liet aan de Terborgseweg nieuwe begraafplaatsen aanleggen.

Archeoloog

Bij het ontdekken van de eerste skeletresten werd het grondwerk gestopt en werden de archeologen ingeschakeld. "De aannemer heeft 14 dagen op die plaats niet gewerkt, zodat de archeologen aan de slag konden", zegt André Tangelder. De nieuwe voorzitter van Old Sillevold vervolgt: "Ik heb sinds kort het rapport van Econsultancy, die in opdracht van de gemeente de archeologische begeleiding uitvoerde. Daarom hebben we in samenwerking met Silvolds Belang deze bijeenkomst georganiseerd." Barbara Veselka, één van de archeologen, die ter plekke meewerkte, doet tijdens haar lezing verslag van haar onderzoek naar de botten, die in de Silvoldse grond zijn gevonden.

Barbara Veselka

Mevrouw Veselka is een gerenommeerd fysisch antropoloog en o.a. verbonden aan de universiteit van Leuven. Zij geldt als een autoriteit als het gaat om onderzoek naar vroegere leefgewoonten en bijkomende ziektes. Bij haar presentatie toont ze afbeeldingen van de opgravingen en zijn skeletresten te zien.

Het Silvoldse grafveld was in gebruik vanaf de Vroege Middeleeuwen. Het oudste graf stamt uit 775-970 n. Chr. De resten van 24 individuen zijn onderzocht. Opvallend is dat de gemiddelde vrouw in Silvolde langer was dan de man en langer dan in vergelijkende onderzoeken in den lande. De lengte van de mannen was overeenkomstig. De lichaamslengte geeft informatie over de levensomstandigheden en de voeding. Het zou er op kunnen duiden dat de Silvoldse vrouwen betere levensomstandigheden en/of voeding hadden dan de mannen en dan in andere delen van het land waar onderzoeken zijn uitgevoerd.

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com