Database Jan Davidsz. De Heem (1606-1683/84)

Research Gerhard Renken

jan-davidsz-de-heem-coram-publico-2018.com/indexx.htm
 

Gerhard Renken ontdekte een voorstudie van het schilderij Portret van koning Willem III van Oranje Nassau en maakte een studie van 15 jaar.

Ik wil u opmerkzaam maken op een onderzoek waarmee ik in 2002 gestart ben en u laten zien dat er een voorstudie in olieverf bestaat van een werk dat met zekerheid van Jan Davidsz. de Heem is. Het is duidelijk een voorstudie voor het schilderij "Portret van Willem III van Oranje-Nassau", (Musée des Beaux Art, Lyon). Over dit portretschilderij schrijft Arnold Houbraken, dat dit zijn laatste, zijn beste en meest belangrijke werk was. In 2002 is de voorstudie aan Dr. Sam Segal (Amsterdam) getoond, hij heeft het onderzocht en geanalyseerd en hij uitte zijn vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een voorstudie.

Bij mijn onderzoek heb ik een gedetailleerde vergelijking van de twee schilderijen gemaakt. Met behulp van hoge-resolutie macro close-ups en zorgvuldige onderzoeken in centimeter raster- formaat was ik in staat om zeer nauwkeurig te wijzen op de overeenkomsten en de verschillen.

De foto’s van het schilderij in het Musée des Beaux Art in Lyon zijn door dit museum beschikbaar gesteld. De samenvatting van mijn uitgebreide onderzoek geeft aan dat de voorstudie met zekerheid van de hand van Jan Davidsz. de Heem is. Dr. Sam Segal heeft het onderzoek vele jaren ondersteund en hij heeft contact  met andere deskundigen mogelijk gemaakt.

Zoals u weet zijn er weinig schilderijen van Jan Davidsz. de Heem bekend die met zekerheid van zijn hand zijn. Deze minutieuze vergelijking van de voorstudie en het portretschilderij, is van grote waarde voor het doen van onderzoek naar de originaliteit van schilderijen en een hulp bij het onderzoek naar mogelijke valse toeschrijvingen.

Het doel was om beide schilderijen kunsthistorisch te onderzoeken en mijn bevindingen te documenteren en de onderzoeksmethode vast te leggen.

Verder heb ik een omvangrijke website, die is voorzien van een unieke zeer uitgebreide databank.

Met mijn zeer uitgebreide publicatie wil ik de aandacht trekken van de kunstwetenschap en een discussie tussen experts op gang brengen.

Hierbij nodig ik u uit om de resultaten van mijn onderzoek te bekijken op mijn website:

http://jan-davidsz-de-heem-coram-publico-2018.com

Om de nauwelijks met het blote oog waarneembare details en de minutieuze precisie van het schilderij van Jan Davidsz. de Heem te bekijken, is er vergelijkend materiaal van beide schilderijen gemaakt zie hiervoor op de onderstaande link.

http://jan-davidsz-de-heem-coram-publico-2018.com/s1-7c.htm

Als u geen gebruik wilt maken van de links kunt u mijn onderzoek bekijken op de website

g.renken-kunst.de   

De zojuist genoemde "compilatie van nauwelijks waarneembare nuances" vindt u onder:

Studie / Fakten  onder nummer 7.  -- Auswahl von Zentimeter Ausschnitten.

Met vriendelijke groet

Gerhard Renken

Wilt u iets meer weten over het schilderij dan kunt u hetvolgende mail adres gebruiken.

email@jan-davidsz-de-heem-coram-publico-2018.com

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com