Jan Olthof

Gemeenteraad verkiezingen 2022

Welkom op mijn persoonlijke pagina! Ik stel me graag aan u voor en waar ik voor sta. Ik ben Jan Olthof en ik woon in Silvolde.  Ik ben ondernemer en bestuurder. Ik ben zowel zakelijk als privé bij vele organisaties binnen onze gemeente als bestuurder betrokken of betrokken geweest. Van sport- tot cultuurorganisaties en zowel bancair als in het onderwijs. 

Ik sta voor
Het beste in mensen naar boven halen. Dat doe ik door te zoeken naar de beste ervaring, kennis en kunde in mensen, maar ook door te delen. Wij hebben allemaal de kwaliteit om ook op maatschappelijk vlak een steentje bij te dragen om het welzijn van mensen te verbeteren. Al mijn ervaringen die ik heb opgedaan wil ik PROactief inzetten voor een leefbare toekomst voor jong en oud.

Wat spreekt je aan in het programma van PRO!
De economie draait op bedrijven en ondernemers. Ook in de Oude IJsselstreek. De speelruimte voor ondernemingen wordt grotendeels bepaald door wat de zorg aankan! Preventieve e-health, domotica (Centrale besturing van verlichting, verwarming, etc) en betaalbare seniorenwoningen bepalen mede hoe de toekomstige zorg kan worden ingericht. Eén wethouder voor zorg kan dat hele speelveld inclusief thuis- en jeugdzorg overzien. 

Daarnaast spreekt mij het thema wonen aan waarin wordt gesproken over voldoende betaalbare woningen (max. € 225.000,00) voor starters en ouderen binnen onze gemeente. Starters bepalen mede de economische mogelijkheden in onze gemeente. Een duurzame aantrekkelijke gemeente en een gunstig vestigingsklimaat daar draait het om. Verenigingen en stichtingen in sport- en cultuur zijn mede afhankelijk van een goed draaiende economie in onze gemeente. Daarnaast is investeren in kennis en innovatiekracht belangrijk om ook vergroening te kunnen realiseren. Daarvoor wil ik mij allemaal inzetten en dat vind ik terug in de nieuwe lokale partij PRO!

Ik denk mijn idealen te bereiken door…
Belangrijk hierin zijn natuurlijk onze uitgangspunten ”sociaal | groen | welzijn” en “meedenken – meedoen – meebeslissen”.

Betrek de burger bij de thema’s die hun direct aangaan in hun eigen leefomgeving. Op alle onderdelen van het PRO! programma is dat mogelijk. Van zorg tot veiligheid, armoedebestrijding tot betaalbare woningen, groene gemeente tot invulling behoefte kleine kernen. Op alle gebieden kan de burger ingeschakeld worden om zijn eigen leefomgeving en daarmee het eigen welzijn en dat van anderen te vergroten. Betrokkenheid van burgers heeft PRO! vertaald in een programma die wij met inzet en passie kunnen vertalen in politieke daadkracht. Zo kan ik mijn idealen bereiken met PRO!

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com