Kerkenstraat 06 protestante kerk

Bron: d'Eigenspraok juni 2021 door Marcel van Berkum

Vri-jdagmiddag 21 mei 2021 is de haan trug - geplaats en dén steet now weer blinkend prominent baovenop de toren van de olde Sint Mauritiuskerk in Sillevold. De windhaan is van ni-jen verguld met bladgold. Met ‘t plaatsen van ‘t absolute toppunt is de res - tauratie van ‘t rijksmonument, dén veureg joor maart is begonnen, helemaol kloor. De torenhaan is opgeknap deur Reinaert Vergulders uut Groenlo. Eigenaar Steven Voshart is de enige in Nederland, dén dit unieke ambacht nog uutoefent. ‘t Is niet de eerste haan dén Voshart onder handen hef genommen. De Achterhoeker krig op - drachten uut heel Nederland en umringende landen. Niet alleen restaureert hi-j antieke symbolen, maor zo wödt hi-j ok gevraog veur versiering met bladgold van de inrichting van luxe jachten. Voshart vertelt: “De Sillevoldse haan maet ongeveer 80 bi-j 70 centimeter. Bi-j ‘t opknappen ontdekken ik het joortal 1729. Verontreiniging van de luch, weer en wind zörgen veur slietage en veural ‘t saha - razand is de kwaoje pier. De haan wödt let - terlijk gezandstraold.” Restaureren geet niet met een betje goldverf. Het is een proces van 6 waeken. “Parelstraolen, solderen, spuiten, bladgold anbrengen en polijsten”, zun zo wat termen die Voshart gebruuk. En niet te ver - gaeten “balanceren”. ‘t Goldhaentje mot soe - pel met alle winden können metwaejen um de windrichting an te geven. Ok hef Voshart een kleine windvaan onder handen genom - men, dén ok op ‘t schip van de Sillevoldse protestantse kerk is truggeplaats.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com