Laan van Schuylenburch 00 Hertenpark

Bij de Schuylenburch is nu een dierenpark met speeltuin, de Schuylhut. 

De voorloper hiervan was een hertenparkje.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com