Akkerbouwbedrijf maatschap Jan en Ingrid Steverink

Slaege

Foto: Charlotte Wolters

Slaege
Dinxperloseweg 26 b
7064 LA Silvolde
T   06  2230 0453
E   jthf.steverink@planet.nl
www.slaege.nl

De Silvoldse Slaege maakt onderdeel uit van de Silvoldse buurtschap ‘de Kroezenhoek’. De Slaege is een afgesloten laaggelegen gebied, begrensd door de Oude IJssel (Aa-strang) en de Keizersbeek. In dit gebied komt moerasijzererts in de vorm van zeer harde lagen voor, beter bekend als oerbanken.. Bij het ploegen van de grond komen brokken oer met een sponsachtige structuur naar boven. De Silvoldse Slaege is in het verleden bovendien vaak overstroomd, waardoor een laag vruchtbare slib werd afgezet. Dit resulteerde in vruchtbaar akkerland; lichte rivierklei gecombineerd met bonkig oer maken dat er hier ruimte is voor het letterlijk en figuurlijk telen van oer-graan.

Jan Steverink kwam in 1978 in de Silvoldse Slaege wonen. Zijn ouders Jan van Nelles en Marie Braam verplaatsten toen hun boerenbedrijf, in het kader van de ruilverkaveling, van de Oude Dinxperloseweg 74  naar Dinxperloseweg 26 A. Jan jr. volgde de middelbare landbouwschool in Doetinchem. Deed onder andere metsel- en lascursussen en ontwikkelde zich verder in voeding (nutrionisten opleiding) en bodembeheer. Hij ging samen met zijn broer Henri in maatschap met hun ouders het bedrijf runnen. Henri en Anja gingen in het ouderlijk huis in de Slaege wonen en Jan en Ingrid lieten ernaast een nieuw huis bouwen. In 1995 ontbonden de broers de maatschap met hun ouders en kozen ieder hun eigen weg. Henry ging verder met melkvee, Jan met pluimvee (kalkoenen) en akkerbouw.
Ingrid heeft na haar HEAO- opleiding gewerkt in diverse banen naast haar werk op het bedrijf met Jan. Vanaf 2011 werkt ze fulltime thuis op het bedrijf.

Jan en Ingrid lieten in 1995 een woonhuis met bedrijfsruimte bouwen op Dinxperloseweg 26 B. De bouw begon in februari en het ging niet van een leien dakje. Omdat de steenfabriek onder water stond werden de stenen een half jaar later geleverd, precies op het moment dat de metselaars staakten. De kunststof kozijnen, ramen en deuren waren niet leverbaar in de bestelde kleur en kwamen te laat op de bouw. In Augustus van dat jaar werd de woning betrokken. In 1999 werden de stallen en de werktuigenloods uitgebreid.

Jan zat in verschillende besturen van de kalkoenbranche, zoals de integratiecommissie Plukon/Friki, de BAV (Bevordering Afzet Vleeskalkoenen) en de N.O.P. kalkoenhouders.
Jan wilde niet alleen van het kalkoenenbedrijf afhankelijk zijn en had een grote belangstelling voor de teelt van oergranen. In 1998  begon hij met de verbouw van wintertarwe voor de kalkoenen. In 2005 granen voor de humane consumptie. In 2005 verscheen er in het John Deere infoblad een artikel over spelt. Jan verdiepte zich in deze graansoort en bezocht een graanteler in het Belgische Wallonië. Hij kocht in Dinant zaaigoed en zaaide zijn eerste stuk in. Van verschillende kanten hadden ze Jan gezegd dat de grondsoort in de Slaege niet geschikt was voor het telen van bakwaardige spelt, maar Jan dacht: “Als ze net over de Duitse grens dat kunnen moet dat hier ook mogelijk zijn’.  Als de bakkwaliteit niet goed zou zijn kon het gewoon als veevoer gebruikt worden. Spelt is een arbeidsintensieve graansoort, de korrels moeten uit het kaf gepeld worden alvorens er meel van gemalen kan worden. De eerste oogst van de spelt in augustus 2006 zag er goed uit. Het eerste meel werd gemalen op de Varsseveldse molen maar deze draaide alleen op windenergie en als het echter windstil was liep de meellevering van Jan spaak. Hij kwam toen uit bij molenaar Frans Gunnewick van korenmolen De Vier Winden in Vragender. Die begon op de graankorrels te kauwen en nadat de gluten waren gaan werken kon hij het zo ontstane deeg langtrekken en dat gaf aan dat het graan een prima bakkwaliteit had.

Met deze wetenschap nam Jan contact op met bakker Bert Navis van bakkerij Ten Have in Silvolde en bracht hem wat meel van de eerste oogst spelt en wat baktarwe. Bakker Bert meldde zich enkele dagen later en vertelde dat hij daar heel goed brood van kon bakken. Puur, zonder toevoegingen. Toen is de boer-bakker samenwerking begonnen, tot op heden met prima resultaten en in zeer goede verstandhouding”. Bert neemt nu ook graan af bij Jan dat hij zelf in de bakkerij maalt zodat er zo weinig mogelijk voedingsstoffen verloren gaan.

In de loop van de jaren fluctueerden de opbrengsten van de kalkoenen erg. Rond de Kerst waren de prijzen prima maar de rest van het jaar viel er niet veel meer mee te verdienen. Jan en Ingrid besloten eind 2010 met de kalkoenentak te stoppen. Getipt door Jan’s zus Dorothé, werkzaam bij Hendrix Genetics, een bedrijf dat zich wereldwijd bezighoudt met o.a. legkippen werd de overstap gemaakt naar de opfok van grootouderdieren. Na overleg met Hendrix Genetics besloten Jan en Ingrid te investeren en de kalkoenenstallen geschikt te maken voor de opfok van deze kippen. Vanaf juni 2011 liggen de schuren vol met kippen. Het traject van eendagskuiken tot volwassen kip is 17 weken. Daarna worden deze kippen verplaatst naar een volgend bedrijf waar ze eieren gaan leggen. Uit deze eieren worden de moederdieren uitgebroed.

Het aantal bakkers dat met Slaege-granen ging werken groeide. Jan was inmiddels vele ervaringen rijker en wist welke rassen en teeltmethoden goed werkten om kwalitatief hoogstaand graan te verbouwen. Het graan is zeer geschikt om brood en banket van te maken zonder toevoegingen van allerlei supplementen. Op die manier kunnen bakkers zich onderscheiden van de collega’s in de markt. Toen kwam Hans Som uit Didam op Jan’s pad. Hans is chef d’équipe van het Nederlandse broodbakkersteam. Hij werd de grote promotor van het Slaege-graan en zorgde voor vele contacten binnen de bakkerswereld o.a. dat het brood werd ingezonden naar verschillende wedstrijden, waarbij men in de prijzen viel, en nam voor het Nederlandse team graan van de Slaege mee naar verschillende internationale wedstrijden.

Ter ere van het 44-jarig bestaan van de carnavalsvereniging De Metworst ontstond het plan om een eigen bier te brouwen. Jan leverde Slaege-spelt bij bierbrouwerij Sint Servatumus in Schijndel en liet er verschillende bieren brouwen van 5.5 naar 9%. Peter Arends organiseerde voor de “biercommissie” de bierproeverijen die vaak tot na middernacht duurden. Achteraf was hij de Prins Carnaval die zijn eigen bier keurde… Nu is er een ruim assortiment Slaege bier.
In 2021 stopte de bier produktie, er kwamen veel kleine brouwerijen met een eigen bier.

Jan en Ingrid organiseren voor hun klanten proeverijen van bier en brood, daarbij zijn zowel de bakkers als het winkelpersoneel uitgenodigd om de opgedane kennis over te kunnen dragen aan de klanten in de winkel. Ze bakken dan verschillende soorten brood en banket, maken pasta en geven uitleg over hun producten met een gezellige nazit in de skihut.
Verder werken ze samen met de M.B.O.- opleiding  van het Graafschap College voor bakkers en koks.

Voor de vruchtwisseling op de akkers koos Jan meestal voor mais, maar de laatste jaren werd de zoektocht naar alternatieven daarvoor verder uitgebreid. Tijdens een door de Smaakacademie van broer Maurits Steverink georganiseerde avond over groentes en peulvruchten, zocht Jan contact met Henk Zuidema uit Friesland over de teelt van droge bonen. Hij bezocht de ‘bonenfirma Smak in Lutjewinkel voor informatie. Mede door het gegeven dat bonen goed tegen droogte kunnen en het een goed stikstofbindend gewas is gebruikt Jan nu de bonen als voorgewas voor de graanteelt. Hij heeft inmiddels o.a. zijn eerste rode kidneys, Friese woud-bonen en sojabonen geoogst.
Verder heeft hij via een boer uit Zuid-Duitsland, die licentiehouder is van rode tarwe, het alleenrecht gekocht om in Nederland als enige deze rode wintertarwe te verbouwen. Ook dit graan heeft een hoge bakkwaliteit. Zoon Victor is zeer geïnteresseerd in erfelijkheid en genen en ontdekte rood zaad in sommige speltaren, misschien de start van een nieuw ras. De naam is er al voor gevonden: “Victoriaanse spelt.”

Met zijn machines zaait Jan ook akkerranden in. Akkerbouwbedrijven met meer dan vijftien hectare moeten 5% van hun grondstuk beschikbaar stellen voor de vergroeningsregeling. Ze worden hiervoor financieel ondersteund. Op die manier ontstaan er kleurrijke akkerranden met bloemen wat zorgt  voor behoud van weidevolgels en voedsel voor de bijen. Door zitting te nemen in diverse akkerranden commissies, samenwerking met de VAL en de Stichting Patrijzenproject Montferland, heeft Jan zijn inzet voor de natuur onderstreept.

Sinds 1994 heeft Jan diverse spuitlicenties en werkt hij onder meer met biologisch gecertificeerde spuitmiddelen en vloeibare kunstmest.

Jan en Ingrid werken zonder personeel. Voor hulp bij het schoonmaken van de kippenschuren doen ze een beroep op vaste ZZP’ers en de kinderen Victor, Martine en Pierre verlenen hand- en spandiensten.
Jan doet de ontwikkeling en heeft heel veel ideeën. Ingrid verzorgt de organisatie, administratie en distributie van de Slaege-producten.
Ingrid moet geregeld de rem erop zetten omdat ze het anders met de organisatie en uitvoering van de ideeën van Jan niet kan bijbenen.

Buiten zijn werk heeft Jan de liefde voor de bijen overgenomen van moeder Marie die in 1991 de eerste bijenvolkeren kocht en met hulp van imker Dick Kuiperij zich de kennis over de bijen meester maakte. Jan is voorzitter van Imkersvereniging Dinxperlo, Gendringen en omstreken. Hij was zeer betrokken bij de totstandkoming van de bijenstal in Engbergen op het terrein van de familie Van Bon.
Hij haalde in 2013 zijn jachtakte, voornamelijk voor schadebestrijding, en bespeelde 25 jaar de grote trom in het orkest van de Kroezenhökers.

Ingrid was vrijwilliger voor diverse verenigingen en gemeenschappen, maar heeft door mantelzorg de laatste jaren deze activiteiten stil gelegd. Volleyen in de Kroezenhoek gaat natuurlijk wel door.

23-04-2019

 

 

 

 

 

back top

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com