Melkveebedrijf maatschap Steverink Raben

Bezichtiging vanaf 10 personen mogelijk.

Foto: Charlotte Wolters

Dinxperloseweg 26 A
7064 LA Silvolde
T   03 1568 5168
E   mts.steverink@agroweb.nl  
www.melkveebedrijfsteverink.nl

Door: Robbie Wolters

Henry en Anja Steverink wonen in Silvolde op de verst verwijderde punt van de kerk in de Silvoldse Slaege. Het huisperceel grenst aan de Ziegenbeek die vanaf Sinderen naar de Aa-strang loopt. De Ziegenbeek vormde vroeger de grens tussen de gemeente Wisch en Gendringen.

Henry is op Oude Dinxperloseweg 74 geboren als derde van de zeven kinderen in het gezin van Jan Steverink (Jan van Nelles) en Marie Braam uit Netterden. De familie Steverink kon in 1978 door kavelruil het boerenbedrijf verplaatsen en bouwde in de Silvoldse Slaege een nieuwe ligboxenstal en woning op het adres Dinxperloseweg 26a. In 1991 werd het bedrijf overgenomen door de zonen Henry en Jan. Vader Jan en moeder Marie keerden terug naar hun oude stek, boerderij Nelles aan de Oude Dinxperloseweg 74, dat sinds 1978 in de verhuur was. Op de deel van deze oude boerderij, ook wel ‘Buurtschapshuus’ genoemd startte Marie Steverink-Braam een museum en werd er enkele jaren de  Kroezenhoekse kermis gehouden. Zoon Maurits verhuisde mee en kocht in 1996 de schuur met bongerd en verbouwde de schuur tot woonhuis Dinxperloseweg 74a.

Henry bezocht het Isala en de opleiding veehouderij aan de Hoge Landbouwschool in Dronten. Hij liep een half jaar stage bij het K.I. station Cuijk-Beers en hield zich bezig met het bepalen van de fokwaarden van stieren. Na de studie ging hij met vier studiegenoten zes weken tabak plukken in Ontaria in Canada. Van het verdiende geld kochten ze een Buick en reden in circa 20 weken vanuit Ontario via Los Angeles naar New York. Een trip van ruim 10.000 km. Bij thuiskomst vervulde hij zijn dienstplicht bij de infanterie en was het wachten op de Russen die niet kwamen.

Zijn broer Jan wilde ook boeren en vader Jan besloot samen met de zonen Henry en Jan een maatschap te starten. Vader Jan hield zijn koeien en de zonen gingen kalkoenen mesten. Door de mestwetgeving moesten de dieren voor 1 januari 1986 op het bedrijf zijn.
Henri trouwde in 1988 met Anja Raben en ging in een stacaravan bij het bedrijf wonen.
In 1991 bij het vertrek van Jan en Marie naar Nelles gingen Henry en Anja in de boerderij wonen en Jan junior ging in de stacaravan wonen. In 1995 werd de maatschap ontbonden. Henry ging met koeien en Jan ging verder met het opfokken van kalkoenen en akkerbouw.

Anja Raben is geboren in Azewijn waar de ouders een tuindersbedrijf hadden. Anja ontmoette Henry op een carnavalsfeest op het Isala en ze zijn sindsdien altijd bij elkaar gebleven. Ze volgde de opleiding botanisch laborante bij het Middelbaar Laboratorium Onderwijs in Wageningen. Daarna ging ze bij het Instituut voor Rassenonderzoek werken en middels enzym elektroforese, de voorloper van de DNA-techniek, bepalen of een bepaalde plant echt een nieuw ras was.
Ze wilde wel boerin worden en in 1989/1990 volgde ze in deeltijd de middelbare landbouwschool.

In 1995 start dan de maatschap Steverink-Raben en staan ze er alleen voor. Ze hebben altijd samen op de boerderij gewerkt zonder personeel. Er was wel een zaterdaghulp, zodat ze af en toe een weekendje weg konden. De drie kinderen werden in 1995, 1996 en 1997 geboren. Het vee moest tweemaal per dag gemolken worden en dan moest je er wel zijn. In 2002 kwam de eerste melkrobot en dat was een hele verbetering.

In 2012 werd de nieuwe serre stal gebouwd en kwam er een nieuwe melkrobot. De melkrobot meet behalve de hoeveelheid melk ook de kleur van de melk, de temperatuur en de geleidbaarheid. De planning was om het aantal koeien van 60 naar 120 te verdubbelen. Het zijn er uiteindelijk 100 geworden. Door een goede mix van voeding, stal, fokkerij en boer produceren deze 100 koeien net zoveel melk als 120 koeien.

Alle melkkoeien worden zelf gefokt met de beste stieren van de wereld en er wordt gekeken naar duurzaamheid. Per jaar worden er dertig kalveren geboren, de vaarzen waar geen goede melkverwachting van is en de stieren worden verkocht. Het jongvee gaat de eerste 18 maanden naar een jongvee opfokker. Een melkkoe kalft na ongeveer twee jaar af en wordt dan productief met melk geven. De gemiddelde melkkoe geeft  38 liter per dag en wordt 3,2 keer per dag gemolken. De melk wordt elke drie dagen opgehaald door Friesland Campina.
De melkkoe krijg jaarlijks een kalf en de laatste zes weken van de zwangerschap wordt ze niet gemolken. Dit zijn de droge koeien. De koeien worden circa vijf jaar gemolken op het bedrijf. Een uitzondering is Lijsje 120 die al vijftien jaar op het bedrijf is, in totaal 150.000 liter melk heeft gegeven en nu drachtig is van het elfde kalf.

Henry en Anja zijn erg scherp op de hygiëne op het bedrijf en proberen ziektes buiten de deur te houden. Bedrijfsmatige bezoekers krijgen kleding van het bedrijf aan tijdens hun bezoek. Behalve de melkrobot maken ze gebruik van een mestrobot en een instrooirobot.
Naast het ruwvoer en het gras wordt er krachtvoer bijgevoerd. De kwaliteit van het ruwvoer is weersafhankelijk, zon en regen beïnvloeden de kwaliteit. Samen met veevoederbedrijf Gelre IJsselstreek worden de voedingsstoffen in het ruwvoer bepaald en aangevuld voor zover nodig met krachtvoer. Ze maken gebruik van een mestscheider, het droge gedeelte wordt weer in de boxen uitgestrooid en het natte gedeelte wordt afgevoerd naar akkerbouwers in de directe omgeving. De koeien krijgen in de zomer weidegang. De laatste jaren is er meer aandacht voor biodiversiteit zoals het aanleggen van akkerranden en elzensingels. Bij het voldoen aan de milieu- en dierwelzijnseisen behoren ze tot de betere leveranciers. Vorig jaar werd de melk van Henry en Anja geselecteerd voor Ben en Jerry ijs, dit jaar gaat de melk naar de duurzame Top-Zuivellijn van FrieslandCampina met het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. In 2014 wonnen ze de Uiergezondheid award, met een nieuwe goed geventileerde stal, melkrobots en een voerstrategie op conditie kregen ze grip op de uiergezondheid.

Henry heeft in het verleden bestuurlijke ervaring opgedaan bij LTO Oude IJsselstreek, AB-Oost en de Melkvee Academie. Nu is hij bestuurslid van de agrarische natuurvereniging VAL Oude IJssel. De Plattelandsraad heeft zijn belangstelling. De oefenbijeenkomsten van de midwinterhoornblazers Silvolde worden bij Steverink in de stal gehouden en vanaf de eerste advent tot 6 januari zijn ze regelmatig te zien en te horen in Silvolde en omstreken. Zijn conditie houdt hij op peil bij de Doetinchemse rugby club Wild Rovers waar hij recreatief speelt.

Anja is lid van De Werkgroep Landbouwpresentatie Oude IJsselstreek. De groep houdt zich bezig met de promotie van de landbouw en zij is medeorganisator van de Fietstocht De Boer Op langs boerderijen, die jaarlijks op de eerste zaterdag in augustus wordt gehouden.

Ze speelt bariton bij dweilorkest De Kroezenhökers.

Anja laat vervolgens het bedrijf zien. Zelf werkt ze in de oude ligboxenstal waar de koeien staan die moeten afkalven, de droge koeien en de pasgeboren kalveren. Henry werkt in de nieuwe serrestal waar de melkkoeien als het ware in de buitenlucht verkeren. De koeien kunnen zelf kiezen waar ze willen lopen of liggen, of ze geborsteld of gemolken willen worden of dat ze nog wat krachtvoer willen.

Henri en Anja ontvangen groepen mensen vanaf tien personen voor een wandeling en bezichtiging van hun bedrijf.

08-01-2019

 


Bron foto: PR

Loeren bij de boeren in Silvoldse Slaege

ma 16 mei 2022

SILVOLDE - Henry Steverink geeft op zaterdag 28 mei en 10 september 2022 een rondleiding op zijn boerderij in de Silvoldse Slaege. Hij laat zien wat hij allemaal doet voor het vergroten van de biodiversiteit en legt uit waarom hij deze keuzes heeft gemaakt.

Steverink is jarenlang bestuurslid geweest bij VAL Oude IJssel en is dit nog altijd bij Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). De laatste viert dit jaar haar 10-jarig jubileum en organiseert allerlei gratis activiteiten voor boeren, burgers en buitenlui. Een van die activiteiten is ‘Loeren bij onze boeren’; een rondleiding op het melkveebedrijf van de vier boerenbestuurders van VALA. Zo zijn er rondleidingen in Vorden, Zelhem, Harreveld en nu op 28 mei in Silvolde.

Henry en Anja Steverink hebben een gangbaar melkveebedrijf en doen al tien jaar mee aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Als u wilt deelnemen aan de rondleiding op hun bedrijf, of aan een van de andere activiteiten, dan kunt u zich aanmelden via de pagina Activiteiten op www.de-vala.nl

 

 

 

back top

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com