Mengvoeders Marc van Uum

Directeur Gunnewick mengvoeders

Foto: Charlotte Wolters

Rabelingstraat 12 A
Silvolde
T  06 2397 6523
E marc@gunnewick.com

door: Robbie Wolters

Marc is in het St. Jozefziekenhuis in Doetinchem geboren en opgegroeid in Voorst aan de Stakenborgweg. Hij trouwt met de Silvoldse Carola Immink van de Molenberg en ze gaan, na 16 maanden aan de Zuivelweg te hebben gewoond,  op het oudershuis in Voorst wonen,  in 2018 verhuizen ze naar Silvolde.

Hij is de jongste uit een gezin met twee broers en een zuster, dus het was duidelijk dat hij niet voor opvolging op de boerderij in aanmerking kwam, maar hij wilde wel boeren.

Hij bezocht de Mariaschool in Ulft, de Bluemersmavo in Silvolde, de Middelbare Landbouwschool in Doetinchem, de Hogere Landbouwschool in Dronten en stapte vanuit hier een jaar later over naar Deventer waar hij de opleiding voor Internationale Agrarische Handel volgde.
Het mee boeren bij heel veel boeren leek hem wel wat.

In de vakanties werkte hij bij de Geszco, een samenwerking van verschillende boerenbonden in Gaanderen, Etten, Silvolde en Zeddam, om zijn collegegeld en boeken te bekostigen.

Tijdens zijn opleiding in Deventer ging hij een half jaar stagelopen bij Schräder Kraftfutterwerk in Ochtrup. Vervolgens maakte hij zijn opleiding af en ging van 1990 tot 1998 bij Schräder werken. Hij kreeg er de ruimte om optimalisatieprogramma’s goed te leren beheersen. Met deze programmatuur kun je de eisen van ingrediënten en voedingswaarden optimaliseren tegen de meest gunstigste prijs.

Hij begeleidde handelaren en buitendienstmensen en reisde jaarlijks 100.000 kilometer per auto door het uitgestrekte klantengebied van Schräder. In 1998 vond hij het tijd worden voor een andere uitdaging en ging bij Bouman in Andel werken, daar had hij snel gezien dat het niet precies was wat hij zocht en begon in juni 1998 bij Gunnewick in Vragender in de buitendienst en is daar nu directeur.

Niet voor iedere klant was het doorsnee voer van toepassing en er werd steeds meer naar de dieren gekeken en vastgesteld dat er maar 1 gemiddeld dier in een veestapel aanwezig is.
Vanuit hier is er begonnen om voer op maat te leveren en de samenstelling per klant aan te passen.
Op de boerderij wordt gekeken wat de dieren aan ruwvoer opnemen en het ruwvoer wordt geanalyseerd op een gespecialiseerd laboratorium, daarna wordt de aanvullende voeding samengesteld. Denk aan humane dieëten.

Belangrijk is te bepalen welke factoren je wilt beïnvloeden, te denken valt aan voederefficiency, daggroei, melksamenstelling of vruchtbaarheidsfactoren.

Voor de aanvullende voeding heeft men de keus uit ruim honderd verschillende ingrediënten, deze worden selectief op de grondstoffenmarkt ingekocht, tegen prijzen die gevormd worden op de wereldmarkt. Je bent afhankelijk van de globale groeicyclussen, weersomstandigheden, bodemkwaliteit, bemesting en gewasgezondheid. Dat is een deel van het werk van Marc.

Rundvee, varkens en pluimvee hebben een van elkaar afwijkende spijsvertering en daarbij moet je met de voeding rekening houden.
Rundvee eet grotendeels ruwvoer zoals gras, snijmais, granen en beperkt bieten en krijgt aanvullend voer. In overleg met de boer wordt er gekeken welke voedingsstoffen er nodig zijn om het dier optimaal te laten functioneren. Dat aanvullend voer wordt samengesteld voor de klant.
Varkens krijgen in veel mindere mate ruwvoer, vaak is het een volledig uitgebalanceerde voeding.
In het begin is dit moedermelk van de zeug, later gaat het big over op volledig vast voedsel, dat specifiek wordt samengesteld op o.a. verteringseigenschappen, het is immers “babyvoeding”
Pluimvee eet ook vaak een compleet samengesteld voer, maar omdat de kip een totaal andere manier van voeropname heeft, krijgt dit voer weer andere eigenschappen mee.

De hobby en sport dieren markt wijkt hiervan af. Hier liggen dierprestatie en emoties vaak nog veel hoger en er worden speciale voeders voor samengesteld.

Er zijn veel welzijns-, circulaire- en economische factoren die voeding beïnvloeden, vroeger keek men naar wat er achter uit de dieren kwam en daar kon men veel aan aflezen, tegenwoordig zijn de dieren drager van een zender en wordt er tijdens het melken veel informatie verzameld over de koe, of tijdens de groei van het varken, kip of paard. Tijdens het melken van een koe worden tegenwoordig wel 200 data vastgelegd, om o.a. de boer te ondersteunen in zijn of haar management. Het is een soort van zelfsturend systeem waarbij er bepaald wordt hoeveel de koe bijgevoerd moet worden. Deze Big-Data is de uitdaging van tegenwoordig en vraagt veel kennis en kunde van de boer, zijn of haar medewerkers en toeleveranciers.

In de veeteelt verliest het idealisme het van de geldmakers. De boeren en de consument snappen elkaar niet goed meer. De boer wil tot het uiterste gaan voor de kwaliteit, maar de consument wil er niet voor betalen. Aan voeding wordt maar 12% van het besteedbaar inkomen uitgegeven. We worden, m.n. door gezondere voeding steeds ouder en blijven vitaler. Juist in de landbouw wordt er wel voor 70% gebruik gemaakt van nevenstromen uit de humane voeding, het zgn. circulaire gebruik of valorisering van  de neven-of bijstromen, maakt juist dat deze sector zo’n goedkoop en betrouwbaar boodschappenpakket kan produceren. Maar jammer genoeg wordt dit door de boeren zelf te weinig verteld aan de consument, omdat zij elkaar niet meer spreken……

Marc probeert hier verandering in te brengen, zijn missie, hij organiseert hiervoor iedere twee jaar de “Voerkrachtbeurs” op het bedrijfsterrein van Gunnewick Mengvoeders en probeert juist deze mensen bij elkaar te brengen; de consumenten en de producenten van het voedsel, de boeren.

Boeren leggen consumenten uit wat zij doen en de consumenten ervaren dit als waardevol, om een gezonde boodschappentas te kunnen vullen, zonder tussenkomst van marketingprogramma’s. Nu nog een eerlijke prijs….. Het Max-Havelaar principe van West-Europa.

Verder houdt hij zich bezig met kinderen uit te leggen wat boeren doen en waarvoor we die nodig hebben. Hoe zit de voeding in elkaar, leg daarvoor tuintjes aan waar kinderen aan het werk kunnen, om te begrijpen hoe moeder natuur werkt. Hier gaat echter een generatie overheen voordat iedereen weer snapt waar ze omtrent voeding mee bezig zijn. We moeten dit niet 10x, niet 100x, wel 10.000x herhalen en vertellen.

Marc is secretaris van de dit jaar opgerichte coöperatie Mauritius in Silvolde en besteedt hier veel van zijn vrije tijd aan. Hij houdt zijn conditie op peil met tennis, wandelen en fietsen in de natuur.

 

 

back top

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com