Marktstraat 06 - 08

Het Gasthuis of provisorie te Silvolde

 


Bron: Met het oog op Silvolde
 

 


Bron: Met het oog op Silvolde
 

 


Bron: Met het oog op Silvolde
 

 

Het gasthuis of provisorie te Silvolde. 

Het huis is gebouwd / herbouwd in 1907

Bij een wandeling door Silvolde valt het niet op dat we hier met een huis met een rijke historie te doen hebben. Toch is dit de plek waar sinds eeuwen het Silvolds Gasthuis heeft gestaan. Het gasthuis of Provisorie te Silvolde is hoogstwaarschijnlijk voor meer dan zes eeuwen terug door de Heren van Wisch gesticht. In zo’n Gasthuis konden bejaarde en behoeftige personen gratis wonen en zo nodig tevens voeding en verzorging krijgen. De organisatie  van een en ander was in handen van de provisor of gasthuismeester . Deze werden aangesteld door de heren van Wisch en Bergh, en moest er voor de drosten van Wisch en Bergh rkening en verantwoording van het gevoerde beleid afgelegd worden. Meestal werd de koster of de schoolmeester tot provisor aangewezen.
Het archief van het Gasthuis of Provisorie van Silvolde berust wat betreft de periode 1679-1803 bij het Ecal In Doetinchem, het jongere archief wordt bewaard op Huis Bergh. I maart 1808 ontvangt de baljuw van Wisch een verzoek van een bejaard echtpaar:
“ mijnheer de Bailluw, Den ondergetekende , Jannes Gievink< oud in de Tachentig Jaaren, genoegsaem van zijn gezigh berooft, geeft eerbiedig te kennen, dat het met Zijne oude Zwakke Vrouw, thans in een kamer in Zilvold is woonende, welke met Meij moet verlaten, dat hij geene Kinderen meer bij Zig heeft. Waaromme den Suppliant verzoekt, dat aan ons oude onvermogende lieden, een kamer int Gasthuijs te Zilvolde tot inwoning mag worden toegestaan. Uw goetheid Heer Bailluw is te veel bekend om ons dit arme mensen te verweigeren, Twelk doende, Jannes Grievink.”
Enkele weken later zit het echtpaar Grievink in het Gasthuis. Lees maar: “Den Soppliant wordt geaccordeert en toegestaan om hem aangewesene kamer in het Provisoriehuijs te Zilevolde te betrekken met Zijn Vrouw, dog zonder een of meerdere kinderen bij zig in te enmen. En die kamer wel en ordentlijk te bewonen en zullende in contrairen valle datelijk weder worden ingetrokken en hun daar uitgezet”.
Gedurende de 19e eeuw woonden er meestal vier gezinnen in het Gasthuis. In deze eeuw  is het gasthuisfonds tot verhuur overgegaan. In 1956 heeft de Diakonie van de N.H. –gemeente het pand gekocht; een tiental jaren later heeft de Diakonie de woningen aan de bewoners verkocht. Daarmee viel het doek van de Gasthuisgeschiedenis in Silvolde. Anno 2019 woont Toon Jansen op nummer 6 en Greta Jansen op nummer 8.

Bron ADW

 

Gangetje tussen rechts Familie Wissink en links Toon Jansen daarachter het huis van de familie Cnossen

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com