Marktstraat 12 Gert Köster timmerwinkel

 

Gert Koster

 

1977 Bron: Archief Robbie Wolters

 

Foto's John Liebrand.

Marjo Wissink: "Volgens mij heeft mijn vader Hein Wissink van Marktstraat 11 het winkelbord geschilderd. ????.
Hij heeft ook aardig wat uren daar door gebracht om zelf eiken kasten te maken .
Pa was heel erg handig en een echte vakman.

 

  

    

Charles Giesen over Timmerwinkel Koster, voor een gulden een zakje spijkers halen, die werden afgewogen en het hout voor de hut zaagde deze vriendelijke man altijd gratis op maat.

Daniëlle Peters Schut Kwamen we wekelijks , krullen/ zaagsel voor de konijnen halen ..geweldige man.

 

‘t Sillevolds timmerwinkeltje

Bron: d'Eigenspraok juni 2021 door Jan Verheijen

 

‘t Sillevolds timmerwinkeltje A’k vrogger veur school in de handenarbeidles of veur mien eiges thuus wat neudeg had op holtgebied raej ik altied efkes naor markstraot 12 in Sillevold. Door was het timmerwinkeltje en de werkplaats van Gert Koster, iemand met twee golden handen. In zien zaak ko’j terech veur het inliesten van schilderi-jkes of borduurwerk, maor ok veur het maken van complete raamkozienen en bevobbeld holten vensterbanken of deuren. Ik heb heel völ van Gert geleerd en kon alle - jekes goed met ‘m opschieten. Hi-j was het toonbeeld van geduld en i-j konnen het niet zo gek bedenken of hi-j had ter een oplossing veur. Ik praot now aover de tied van lang veur de Gamma. Bi-j Gert zag ik veur het eers een verstekma - chine woormet i-j deur der met de vuut op te traejen deur een stuk holt hen konnen douwen um twee vliemscherpe hoeken van 45 graden te maken veur bevobbeld schilderi-jlieskes. Gert zagen alles veur ow op maot en a’j een klein stukske holt neudeg had, zei e vaak: ‘Och ’t is maor zo’n ströppeltje. Doe maor twee kwatjes.’ Op de foto’s kö’j zien dat der heel wat ’ströppeltjes’ her en der in de werkplaats stonnen. Later wed dén uutge - breid met een grote loods zodat Gert ok met umvangriekere opdrachten uut de vuut kon. In het winkeltje was van alles te koop op het gebied van ie - zerwaren, hangen sluutwerk, draodnaegels en holtschroe - ven in alle denkbore maoten. Liemklemmen, knieptangen, schroevendraejers, hamers en wa’j wiejers allemaol kön bedenken veur het bewerken van holt. Het kleine grei wed veur ow afgewaogen en in een tuutje vepakt. Ad - vies kreg i-j der gratis en veur niks bi-j. In de winkel gaf een schoefdeurke toegang töt zien kantoortje en net as in de werkplaats was het ok door een gezellege bende. Gelukkeg he’k ooit veur het tweede lustrumboek van het Isala een foto van Gert en van zien handel motten maken. Deurum kö’j van die Sillevoldse historie hierbi-j ok beelden bekie - ken. Veur biezundere vehalen ko’j ok goed terech bi-j de vriende - leke doe-het-zelf-winkelier. Zo vernam ik dat der ooit een vader met een klein kind in de werkplaats was gekommen en dat jungsken wol met de hendjes in de draejende vandiktebank griepen. Gert kon het keerltje nog net an de kant douwen anders was ter een vreselek ongeluk gebeurd. ‘Och, dan had e ’t van eiges af - geleerd,’ was het commentaar van zien niet al te snuggere vader. Ooit had de timmerman een knechjen of stagiair in diens en den wol iets afzagen met de cirkelzaagmachine onderwiel hi-j het holt an de vekeerde kant wol invoeren. ‘Niet te geleuven wat ze tegeswoordeg nog leren op school’ was het idee van Gert. Het was toen bliekboor al lastig um an goed ge - kwalificeerd personeel te kommen. As vader ’s zondags met vrouw en kinder een end gong ri-jen, mochen ze eiges zeggen woorhen. Hoe wied dat was, miek ok niet uut, maor dan mossen de kinder wel precies zeg - gen hoe hi-j ri-jen mos. Volges mien hadden ze dat thuus van te veuren allemaol op de kaat uut motten zuken. Dat opvoeden gong dus hand in hand met leren en ze zult gegarandeerd baeter zun in topografie as ik. Een van de dochters is niet veur niks aardrijkskundedocent gewodden. Een ander vehaaltje gong aover zien dochter die in de eerste klas van de laegere school niet van de juffrouw wol annemmen dat ‘God’ met een ‘d’ geschreven mos wodden. De juf lei uut dat het meervoud van god, goden is, maor volges het kleine deerntje kloppen dat niet: ‘der is maor één Got’, dus mos i-j dat met ’n ’t’ schrieven! Ok eur he’k nog in de klas gehad, maor of ze op die laeftied nog an ‘Got’ geleuven wet ik niet meer. Dat geleuven ston trouwes op het Isala niet zo hoog in het vaandel. Een van de Sillevold - se industriëlen in het schoolbestuur kreg het ooit in de kop um van de leraren een veklo - ring te willen afdwingen dat die allemaol ech katteliek wazzen. Is niet deurgegaon. Gelukkeg maor, want dan hadden ze toen de school waeges gebrek an leraren geliek kön - nen sluten. Het smalle winkelgebouwtje steet ter nog steeds en ok de loods derachter woor vrog - ger de werkplaats was. Eersdaags toch ’s vraogen of ik mag kieken hoe ze door een bewoonbaar huus van gemaak hebben.

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com