Mauritius gebouw

Anna Ermers, Joost van Dijk, Koen Heuvels en Rob van Dijk. (foto: Roel Kleinpenning)

Verbouwplannen Mauritiusgebouw

2 mrt 2021 door Reinier Kroesen voor Oude IJsselstreek Vizier  

Silvolde - In augustus 2018 is de toenmalige Silvoldse katholieke kerk door het Bisdom en Parochie Maria Laetitia overgedragen aan Coöperatie Mauritus. Bestuursleden Anna Ermers (voorzitter), Koen Heuvels (penningmeester) en Joost van Dijk (algemeen bestuurslid) maakten samen met een bouwcommissie verbouwingsplannen die ze nog dit jaar hopen uit te voeren.

Hoofddoel van de Coöperatie is het behoud van het gebouw. Anna: “Die Coöperatie is ontstaan door samenvoeging van twee stromingen die zich destijds inzetten voor het markante gebouw: een groep betrokken ondernemers en een denktank van de geloofsgemeenschap. Een goede exploitatie voor onderhoud wordt gevoerd door het binnenhalen van allerlei evenementen en activiteiten om inkomsten te genereren. Wat hier gebeurt, moet passen binnen kernwaarden als ontmoeting, bezinning en kennisdeling. We hebben nu al een opbaargedeelte en ruimte voor afscheidsdiensten. Er worden concerten gegeven en gala’s gehouden. Het Mauritiusgebouw bood al onderdak aan een internationaal personeelsfeest en het jeugdcarnaval: er mag hier gefeest worden!”

DJ

Koen Heuvels: “De dj vroeg zich af of hij wel mocht draaien, zo in de kerk. Men beseft wel de aard van de omgeving, plastic bekertjes worden netjes opgeruimd en de vloer schoon gehouden.”

“De DJ vroeg zich af of hij wel mocht draaien, zo in de kerk”

Door die evenementen bleek dat het gebouw niet meer voldoet aan de huidige eisen en een meer eigentijdse uitstraling behoeft. Anna: “Zo moet je al gauw buiten een toiletwagen plaatsen. Dat kan eigenlijk niet. Ook de sfeer van de opbaarruimtes moet meer huiskamerachtig worden. Om uitvaartondernemers aan ons te binden is dat echt nodig.”

Mariakapel

De vorig jaar ingestelde bouwcommissie bestaat uit een bestuurslid en Coöperatie-vrijwilligers. Joost van Dijk over de verbouwing: “De houten vlonders waar vroeger de banken op stonden gaan er uit, dan wordt de tegelvloer uitgevlakt en zijn de gevaarlijke op- en afstapjes verdwenen. De plannen voorzien voorts in een grote keuken met een bar. We zoeken de samenwerking met plaatselijke horeca, zij verzorgen hier bij gelegenheid de catering en bedienen de tap. In de zijgevelnissen komen toiletgroepen. Daarnaast passen we twee nieuwe 24-uurs kamers in voor opbaringen, de hal wordt vergroot en kan dan nog beter als condoleanceruimte fungeren, die krijgt een sfeervolle moderne uitstraling. De Mariakapel maken we dicht, een klein kerkje in de kerk.”

Projectleider a.i. Rob van Dijk: “Dit pand is een rijksmonument, we mogen er niet al te veel aan veranderen. De enkele tonnen kostende verbouwing willen we bekostigen met hopelijk 120.000 euro subsidie van Leader Achterhoek, andere subsidies en eigen middelen. Als dat lukt hopen we dit najaar te starten en klaar te zijn medio 2022. Maar corona is heel bepalend in dit tijdspad.”

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com