Maurits Steverink

 

Telefoon:

06 – 51 986 693

Mail:

voor afspraken en administratie
post@truefoodprojects.nl

voor Maurits Steverink
maurits@truefood.nl

Adres:

True Food Projects
Oude Dinxperloseweg 74a
7064 KW Silvolde

Twitter:

@TrueFoodProject

Steverink:

“Het verbinden van partijen en vooral mensen is mijn uitdaging. Met passie, enthousiasme en daadkracht breng ik processen in beweging om gestelde doelen te behalen.”

Geboren en getogen in de Achterhoek, in een gezin met zeven kinderen op een gemengd boerenbedrijf met hoofdtak melkvee.

Maurits Steverink studeerde aan de universiteit Wageningen (genetica, reproductie en algemene economie). Aansluitend werkte hij er als onderzoeker en maakte vervolgens de stap naar fokkerijorganisatie IPG als geneticus.

Na zijn wetenschappelijke loopbaan werkte Steverink vijf jaar in de vleesindustrie als inkoper, kwaliteitsmanager en bureaumanager inkoop bij Sturkomeat (nu Vion). Hij ontwikkelde er (internationale) ketenconcepten en implementeerde ketencommunicatie.

Met deze opgedane ervaringen vervolgde hij zijn loopbaan bij Bionext waar hij projectmatig werkte aan het opzetten van de keten voor biologisch varkensvlees.

Sinds 2005 werkt hij als zelfstandig projectmanager aan het bouwen van duurzame ketenconcepten met vlees, zuivel, eieren en vleeswaren voor retail en foodservice. Steverink voerde deze projecten uit in de functie van ketenmanager voor een tweetal convenanten (Marktontwikkeling Biologische Landbouw en Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten) waar achteraf het ‘instrument’ ketenmanagement als zeer succesvol is geëvalueerd.

De diverse werkzaamheden leverden hem tot op heden een uitgebreid netwerk op en ervaring met retail, foodservice, speciaalzaken, fabrikanten, agrarische ondernemers en het vermarkten van ‘verduurzaming’.

Door zijn wetenschappelijke achtergrond én kennis van de commerciële praktijk legt hij de verbinding tussen bedrijfsleven en onderzoek en brengt wetenschappelijke kennis tot waarde. Diverse innovatieve projecten die hij heeft begeleid, hebben hierdoor aan kracht gewonnen voor de praktijk. De wens om vraaggestuurd te werken mondde in 2005 uit in de oprichting van het vraaggestuurde innovatienetwerk Bioconnect waarin overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen de verantwoording hebben voor onderzoek en innovatie. Sinds 2015 coördineert Maurits de samenwerking rond de Monitor Keurmerken Retail samen met onderzoeksbureau IRI, waarmee twee keer per jaar een actueel overzicht geboden wordt in de omzetontwikkeling in de (top)keurmerken. Sinds 2017 werkt hij als ketenmanager voor het netwerk MeatNL, een initiatief van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, ministerie van LNV en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij.

In 2012 heeft Maurits kenniscentrum Nelles opgericht om het belang van local food te onderbouwen en de meerwaarde ervan voor mensen en de regio zelf. Dit heeft geleid tot een samenwerking met onderwijsinstellingen in het project Smaakacademie Achterhoek. Jonge (food)professionals betrekken bij de concrete uitdagingen van de foodwereld is inspirerend en uitdagend.

Doorlopend zijn er mogelijkheden voor studenten voor stages en/of afstudeeronderwerpen al dan niet in samenwerking met andere organisaties of bedrijven. Debatten zijn er genoeg, maar leuker is om iets te gaan doen.

Maurits Steverink werkt voortdurend aan zijn eigen ontwikkeling. Na enkele financiële cursussen en NIMA A heeft hij in 2006 de opleiding Master of Food afgerond bij EFMI aan de Erasmus Universiteit. Dit leverde hem de titel MFM op naast die van ir.

Coördinator platform Achterhoek Food van LEADER Achterhoek

Ledenraad Rabobank Graafschap

Eigenaar Kenniscentrum Nelles (local food)

Lid bestuur Stichting Smaak van de Achterhoek

Was lid Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant

Was lid Raad voor Dieraangelegenheden 2008 – 2016

Was voorzitter Slow Food Achterhoek 2009 – 2017

 

 


Achterhoekse Smaakboeken Alles van de Grond en Alles van het Dier.

De kartrekker van het project Smaakacademie Achterhoek, waar ondernemers en de onderwijsinstellingen Graafschap College en Zone College in samenwerken, is foodspecialist Maurits Steverink van kenniscentrum Nelles. In samenwerking met culinair journalist Michiel Bussink en grafisch vormgever Maurits Gemmink maakte hij een bundeling van kennis en kunde over ons streekeigen voedsel.
Duurzaamheid, streekproducten, tradities en ambacht krijgen daarmee een concrete en hedendaagse, smakelijke invulling. Historische beschrijvingen, bedrijfsreportages van vakmensen, in woord en beeld, maken de twee Smaakboeken compleet.

 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com