Muurschilderingen in Silvolde Willem Matse

De koperslager Marktstraat 2

Foto: Henk Jansen

10 januari 2020

Voor de schildering zijn niet de juiste materialen gebruikt, de schildering is niet meer zichtbaar. Het is nog steeds de bedoeling hier een schildering te realiseren.

28 oktober 2019

Silvolde is weer een muurschildering rijker. Binnen het project Muren Gluren wordt gestaag verder gewerkt door diverse kunstenaars aan de verfraaiing van de gevels.

Op de zijmuur van Marktstraat 2

heeft kunstenaar Willem Matse

een koperslager afgebeeld. Het verwijst naar het beroep van de huidige bewoner van het pand: Dennis Wissink. 

Wat vooraf ging:

In Silvolde is een projectgroep opgericht om het dorp van muurschilderingen te laten voorzien.
22 augustus 2018 verscheen het eerste bericht in de Oude IJsselstreek Vizier met een oproep voor eigenaren van panden, waarop een muurschildering mogelijk was, om zich te melden. Verder was de projectgroep op zoek naar schilders die op vrijwillige basis in Silvolde wilden schilderen.
Sponsering kreeg het project van de stichting Silvolde aan Zee, Silvolde kunst en cultuur, de stichting Pak An en de gemeente Oude IJsselstreek.
De stichting Pak An leverde ook een coach als begeleiding van de groep..

www.anpakken.nl

Willem Matse

Willem was lid van de projectgroep Muren Gluren en heeft meerdere schilderingen gemaakt in Silvolde.
Verdere info over Willem Matse vindt u door onderstaande link aan te klikken.
www.silvoldepedia.nl/index.php?willem-matse
 

Het onderwerp:

Dennis Wissink is de bewoner van het woon- winkelpand Marktstraat 2 en van beroep koperslager, hij heeft de koperslagerij in het voormalige winkelgedeelte gevestigd. Hij is voornemens in de loop van 2020 zijn bedrijf te verplaatsen naar de Ulftseweg 19 in Silvolde.
Verdere info over Dennis Wissink vindt u door onderstaande link aan te klikken.

www.silvoldepedia.nl/index.php?dennis-wissink

Het schetsontwerp.
Willem begint met het stucen van de muur.
De voorbereiding is er.
De werktekening bij de hand houden.
Lekker bezig.

       

De laatste inspectie en dan opruimen.

Onderstaand artikel:
Bron: d'Eigensproak december 2019

Jan Verheijen  Ben Rouwhorst  (Zieuwents dialect)
Veur een präötjesmaker as mien (jao, ik wet ’t: ‘als ik’ in het Hoog-Hollands!) liggen de onderwerpen um aover te schrieven letterlek op straot. Toen ik in oktober nao een vegadering van onze werkgroep in Ulf met Ton Hettema weer huusopaan fietsen, kwam ik veurbi-j een schilderactiviteit van een Sillevoldse vakman. Hi-j was druk bezeg met een ni-je aanwins in het streven um Sillevold nog mooier te maken. De laatste keer da’k dooraover schreef was in het meinummer, en now kreg ik zo maor de kans um zonder door völ moeite veur te hoeven doen weer oog in oog te kommen staon met een van de makers van dat moois. Umdat het november-nummer al vol was, pas disse keer een vehaaltje aover Willem Matse.

foto: Jan Verheijen


A’j deur ’t sträötje fiets tussen de hervormde kerk en het veurmalige winkeltje dat in mien jeugd bekend ston as Dikke Joep, kiek i-j zowat rech tegen een ni-j muurornament an dat te maken het met het beroep van de kaoperslager den doornaos zien nering het.
Zelf he’k al ’s kennis meugen maken met de kwaliteiten van de kaoperslager en dat den zien vak goed kent, kan’k ow vezekeren. De kunstenaar den op zien butenmuur an ’t werk is trouwes ok. Geduldeg nam e alle tied um Ton en mien alles te vetellen aover zien ni-jste schepping, een uutvegrote gravure van de kaopersmid, in het kader van ‘Muren gluren,’ het projek woor ok de muurschilderingen van Rianne te Kaat onderdeel van zun.
Willem Matse woont as veurmalege inwoner van Gouda al meer as derteg joor in Sillevold en toen hi-j vetellen wat e allemaol al op zien repertoire het staon, kwam mien doorvan een heup bekend veur. Zo het Willem bi-j Te Voert in Megchelen de muur van het interieur geschilderd en ok al het moois in het brune café veuran de Prins Bernardstraot, ’t Centrum, dat in mien tied nog café Meijer heitten, is van zien hand. Wiejers ok Café Meijer in Netterden, eigelek kö’j wel zeggen dat Willem zo’n betjen verantwoordelek is veur alle horecagelegenheden in onze umgeving die van binnen van muurkuns zun veurzien.
Wilem kwam ooit as fervent motorri-jer in Sillevold terech, maor dat motorri-jen steet op een laeg pitje vanwege zien minder woddende polsen. Olde fototoestellen zun zien huidege hobby en natuurlek zien werk as schilder.
As plateelschilder het e het vak geleerd in Delft en door moch e op biscuittegels en ander aardewerk met onderglazuurverf zien vak as Delfs blauw-decoratieschilder uutoefenen. Aover dat schilderwerk kwam dan transparant glazuur en doormet is Willem verantwoordelek veur heupen mooie Hollandse keramische kunsnijverheid die’j aoveral in ons land en in het butenland könt zien staon en hangen. Ok het e veur een tapijtfabriek gewerk as ontwerper en veur Jan des Bouvrie. Willem is dudelek van alle markten thuus.
In de naor een olde gravure gemaakte muurschildering het Willem zien eigen ideeën vewerk. Zo het e der een vormbank bi-jgetekend woor de huidege kaoperslager heeltied an werk. Ok met disse muurschildering is Sillevold alweer een stuksken mooier gewodden!

Historie van de Marktstraat 2.

Kruidenierswinkel Kok - Heinst

 

 


 

De foto's zijn gemaakt door Henk Jansen, Kick Oort, John Liebrand en Charlotte Wolters. Krantenartikel met dank aan mevrouw Arts die haar archief beschikbaar stelde aan heemkundige vereniging Old Sillevold.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com