Oorlog 'vergeten geallieerde soldaten' in Silvolde

Foto bron: The Wartime Memories Project - The Second War

Riffleman Kenneth William Warren (22)
British Army 12th Battalion B Coy Kings Royal Rifle Corps

'Vergeten' geallieerde soldaten stierven bij bevrijding Silvolde 

SILVOLDE – Tot voor kort is gedacht dat bij de bevrijding van Silvolde slechts één geallieerde soldaat is gesneuveld.

Ernest George Graham, Son of Walter and Kathryn Mary Graham. Husband of Madeline Bradley Graham of Three Rivers, Quebec.

Behoorde tot The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada


Het graf van Ernest George Graham te Groesbeek.
Foto Archief: Maarten Koudijs

Op 1 april 1945 stierf de Canadees Ernest George Graham in de nabijheid van Reijrinks molen. Naar nu bekend is geworden zijn er een dag eerder bij de gevechten nog twee geallieerde slachtoffers gevallen. Op 30 maart lieten de jonge Engelsen Ken Warren en Cyril Packham het leven ver van huis in Silvolde.

Door Marcel van Berkum voor Gelderse Post Oude IJsselstreek.

Silvolde is bevrijd op 30 maart 1945. Engelse soldaten van het 12th Battalion Kings Royal Rifle Corps trokken vanaf Bontebrug van twee kanten Silvolde binnen. Over de Ulftseweg en via de Kroezenhoek/Oude Dinxperloseweg. Met name op de laatste route stuitten zij op flinke tegenstand van de Duitse bezetters. Door heftig spervuur vanaf de spoorlijn Terborg/Varsseveld gingen enkele carriers in vlammen op en ter plekke stierven Ken Warren en Cyril Packham. In de 'war diary' is als sterfdatum 30 maart genoteerd. De Britse bevrijders gingen verder richting Varsseveld en werden in Silvolde opgevolgd door de Canadezen, die naar Terborg en Doetinchem trokken.

'Enemy guns in the area north of the Terborg-Varsseveld railroad became very active when the Bn reached Silvolde.'

Veldgraf in Doetinchem
Door de Canadezen zijn blijkbaar ook de lichamen van de omgekomen Britse soldaten meegenomen. De twee Engelse plus zes Canadese gesneuvelden kregen een tijdelijk graf bij een school aan de Dennenweg in Doetinchem. Lance corporal Cyril Packham (26) uit Crawley in Sussex en

Bron foto: Familiearchief

rifleman Kenneth William Warren (22) uit Southall in Middlesex zijn na de oorlog herbegraven in Uden War Cemetery. Er is altijd gedacht en opgetekend dat zij waren gevallen in de strijd om Doetinchem en de link met Silvolde is nooit gelegd. De misvatting is enkele jaren geleden ontdekt door Karl Lusink. Het 12th Battalion Kings Royal Rifle Corps heeft namelijk nooit gevochten bij de bevrijding van Doetinchem. "De Canadezen hadden in de planning van hun opmars al diverse plekken aangewezen voor veldgraven."

Contact
Amateuronderzoeker Karl Lusink uit Achter-Drempt is van jongs af hevig geïnteresseerd in de oorlogshandelingen in de Achterhoek. Hij is voorzitter van ARGA, Stichting Aircraft Research Group Achterhoek, die vliegtuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog in kaart heeft gebracht en de slachtoffers een naam heeft gegeven. Door grasduinen op internet, raadplegen van 'war diaries' en contact met nabestaanden weet hij onnoemelijk veel over de gevechtshandelingen en de betrokkenen. “Ik las met interesse het boek 'Opdat wij niet vergeten' over de lotgevallen in de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeenten Wisch en Gendringen. Het viel me op dat beide Engelse soldaten, die zijn gevallen bij de strijd om Silvolde, niet zijn genoemd. Ik heb vervolgens hierover auteur Maarten Koudijs benaderd.” De Silvoldenaar was content met de informatie van Lusink. Hij heeft contact gezocht met familieleden in Engeland en is meer te weten gekomen over het leven van met name Ken Warren.

Maarten Koudijs bezocht in de maand september 2022 de graven op het ere-veld van Uden van de twee Engelse soldaten die bij Silvolde zijn gesneuveld. Cyril Packham en Kenneth William Warren.

 

    

 

Monument
Maarten Koudijs meldt dat de namen van de beide Britten zijn toegevoegd aan de lijst van meer dan 500 oorlogsslachtoffers - burgers en militairen - in de voormalige gemeenten Wisch en Gendringen, die is te raadplegen op de website van het onlangs onthulde monument 'Opdat wij niet vergeten' in gedenk- en wandelpark ’t Olde Kerkhof in Gendringen.  

OWNV, Opdat wij niet vergeten,

is een werkgroep van de Stichting de Moezeköttel. Deze werkgroep is aanvankelijk ontstaan om het gelijknamige boek uit te kunnen geven, waarin de oorlogs-en bevrijdingsgeschiedenis van de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch wordt beschreven aan de hand van (vaak) niet eerder gepubliceerde documenten en  ooggetuigen verslagen. Het bleek te voorzien in een enorme behoefte en de eerste druk (650 exemplaren) was binnen twee weken uitverkocht.

Het boek was een dusdanig succes, dat besloten werd tot een tweede druk, die ook zeer snel werd uitverkocht.


Onthulling monument 6 mei 2022
Foto: Archief OWNV,  fotograaf Evie

 

De opbrengst van deze publicatie wordt, op verzoek van onze amateur historicus Maarten Koudijs, aangewend om een herdenkingsmonument te kunnen plaatsen in Gendringen, dat als enige plaats in de gemeente Oude IJsselstreek nooit zo’n herdenkingsplek heeft gekregen. Meer dan 500 slachtoffers uit de jaren 1940-1945, uit of gevallen binnen de huidige gemeente Oude IJsselstreek worden hier herdacht. Geallieerden, burgers, gefusilleerden, dwangarbeiders, vliegers, Duitsers.

Het proces om dit initiatief te realiseren is dusdanig omvattend geworden, dat besloten is de structuur te professionaliseren.

Zo ontstond een afdeling met secretariaat, penningmeester en voorzitter. De werkgroep bestaat uit Lidy Reitsma, notulist, Maarten Koudijs, amateur historicus, Vincent Weijermars, coördinator, Jacques Ploeger, secretaris en Gerard Hendriks, projectleider. Ben Tinnevelt is als penningmeester van de culturele ANBI stichting de Moezeköttel ook penningmeester bij de werkgroep en contact naar het stichtingsbestuur.

www.ownv.nl

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com