Prins Bernhardstraat 058, de Olde Bond

de olde bond

 

 

 

Jan en Wim Veenhuizen zijn broers, Jan deed de Elektro handel.

   

 

Onderschrift

 

De olde bond

In de bebouwde kom van Silvolde, op het adres Pr. Bernhardstraat 58, is een bedrijfspand gelegen, dat momenteel leeg staat. In dit pand is jarenlang de winkel “De Olde Bond” geëxploiteerd. Hierbij werden allerlei aan de agrarische sector aanverwante artikelen verkocht, waaronder ook een aantal met volumineuze goederen vergelijkbare artikelen. Omdat dit bedrijf ter plaatse over te weinig ruimte beschikte is het in 2000 verplaatst naar een locatie aan de rand van de bebouwde kom van Silvolde. Na verandering van eigenaar in 2001 is het pand niet meer in gebruik geweest als winkel. Het is nog even gebruikt voor meubelstalling, maar daarna heeft het overwegend leeg gestaan. Het pand heeft daardoor een troosteloze aanblik gekregen. Om verder verval te voorkomen is dit bestemmingsplan opgesteld zodat aan de plannen van de eigenaar om het bestaande pand te verbouwen tot woning mee te kunnen werken.

Simon Schutter verbouwde het pand tot een moderne woning en vestigde zich als fotograaf in Silvolde.

In 2020 is het pand verkocht, na de verkoop werd het pand beschadigd door een brand.
 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com