Ronald Falke

Welkom op mijn persoonlijke pagina!  ik stel me graag aan u voor en waar ik voor sta. Ik ben Ronald Falke en ik voel me al sinds heugenis erg betrokken bij de democratie in Nederland. 

Ik sta voor
dat iedere (gemeente-)politicus een sociaal contract met iedere inwoner onderhoudt. Namens, maar vooral mét, de inwoners moet een integer gemeentebestuur een gezonde, duurzame leefomgeving inrichten en onderhouden. Waarin bestaanszekerheid, zorg en een gezonde, duurzame leefomgeving de allerbelangrijkste waarden zijn. 

Wat spreekt mij aan in het programma van PRO!
Ik ben bij Pro! gekomen, omdat ik niet tegen onrecht kan. En ik herken in PRO! dat zij op alle terreinen de gerechtvaardigde  belangen van mens en natuur voorop stelt. In ieder gemeentelijk besluit moeten de stem en de gerechtvaardigde belangen van inwoners voortdurend doorklinken. PRO! wil samen met de burger de grote uitdagingen op het gebied van bestaanszekerheid, zorg en natuurherstel aangaan.

Ik denk mijn idealen te bereiken door…
Ik kan meedenken en meepraten met de raad en met inwoners over hoe een gezonde gemeente eruit moet zien. Ik wil in gesprek met betrokken inwoners over wensen, veranderingen of problemen om duurzame, groene en respectvolle oplossingen te vinden, zonder ‘goedkope snelle’ beloftes te doen. Ik wil eraan bijdragen dat het belang en de stem van inwoners leidraad is voor respectvol politiek handelen. Belangrijk hierin zijn natuurlijk onze uitgangspunten ”sociaal\groen\welzijn” en “meedenken – meedoen – meebeslissen”.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com