Roy Gries

Gemeenteraad verkiezingen 2022

Welkom op mijn persoonlijke pagina!  ik stel me graag aan u voor en waar ik voor sta. Ik ben Roy Gries, ik ben 51 jaar en woonachtig in Silvolde samen met Debby en zoon Teun. Weliswaar niet geboren, maar wel grotendeels getogen in de prachtige Achterhoek. Momenteel ben ik werkzaam op het Graafschap College in het OnderwijsLeerCentrum. Dat houdt in dat ik studenten begeleid die problemen hebben met Nederlands, Engels, rekenen en het plannen van hun huiswerk. Ik hou ervan om mensen om mij heen te hebben en samen dingen te ondernemen. Zowel in de werk- als in de privésituatie. Vandaar ook dat ‘cultuur en sport’ mijn specifieke aandacht heeft.

Ik sta voor
De toegankelijkheid van sport voor iedereen, met name voor kinderen tot 12 jaar. Voor deze groep zou sporten gratis moeten zijn. Ook sta ik voor een gemeente met oog voor kunst en cultuur.

Wat spreekt mij aan in het programma van PRO!
Wat mij met name aanspreekt in het programma van PRO!, is de visie op cultuur, kunst en sport. Dat deze zaken een krachtige bijdrage leveren aan de identiteit van onze kernen, dat staat buiten kijf. Wat mij echter het meest aanspreekt, is dat cultuur en sport voor kinderen tot 12 jaar gratis zou moeten zijn. Te vaak nog zie je dat kinderen van minder draagkrachtige ouders niet sporten, omdat het geld er gewoonweg niet is. Ik vind dat een slechte zaak. Sporten is goed voor de gezondheid, maar het verhoogt ook de sociale cohesie binnen een gemeenschap. Daar mag niemand van buitengesloten worden!

Ik denk mijn idealen te bereiken door…
De gemeente moet voortdurend gewezen worden op het belang van de toegankelijkheid van sport voor iedereen. Subsidies aan verenigingen zullen daartoe nog verder verhoogd moeten worden, zodat de sport voor alle kinderen tot 12 jaar gratis aangeboden kan worden. 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com