Stef Beumer

Buizenfabriek, nieuwbouwproject in Silvolde

Uniek Smart bouwproject in Silvolde

Bron: Oude IJsselstreek Vizier wo 8 jan 2020, door Marcel van Berkum

Silvolde - In 2018 verhuisde RSR (Revalidatie Service Revab) naar Duiven. Het familiebedrijf van de familie Beumer was sinds 1962 aan de Pr. Bernhardstraat in Silvolde gevestigd. Momenteel hebben er 22 bedrijven in de gebouwen een onderkomen. Er ligt een uniek plan om op het 1,9 hectare grote terrein 60 woningen en appartementen voor starters en senioren te bouwen. Initiatiefnemer is grondeigenaar Groenvast, de huidige onderneming van voormalig RSR-directeur Stef Beumer.

Het plan is met groot enthousiasme ontvangen door de gemeente en Silvolds Belang. De belangenvereniging uitte in de afgelopen jaren meerdere malen haar ongenoegen over het ontbreken van plannen voor woningbouw in het dorp en het plan van Beumer komt als geroepen. Op woensdagavond 22 januari 2020 houdt Silvolds Belang een voorlichtingsavond over het bouwproject in zaal 't Molentje.

Veel informatie

'Smart Living rivierduinen Silvolde' heet het project. "Een deel van de gebouwen wordt gesloopt en we gaan re-naturaliseren oftewel het karakteristieke rivierduinlandschap herstellen", zegt Beumer. De bebouwing is aangepast aan de omgeving met grondgebonden woningen en appartementen van enkele bouwlagen. Smart living betekent dat de allerlaatste slimme technologie in dienst staat van de mens en niet andersom. Duurzaamheid is een vereiste. Stef Beumer zal voor buurtbewoners en andere belangstellenden het plan toelichten. Maar er is meer. Mee-koppelen in Silvolde noemt Beumer het. Zo komt er voorlichting over het zonnepark aan de Munstermanstraat en voedselbos en zijn er ook presentaties van de gemeente en Wonion. Silvolds Belang presenteert de plannen voor 'het Ommetje' een wandelpad in het verlengde van de wandelroute Etten-Terborg. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen.

Pilot

Stef Beumer benadrukt dat het Silvoldse plan een pilot is en een opmaat tot meer van dergelijke projecten in de Achterhoekse gemeenten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het plan en wordt er bijvoorbeeld een bodemonderzoek uitgevoerd. Er is al veel overleg met de gemeente geweest en Beumer denkt het definitieve plan in maart te kunnen voorleggen. Er volgt nog een wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied. "Op zijn vroegst zouden we eind van het jaar met het bouwen kunnen starten."

Aantrekkelijk

Smart Living Riverduinen is straks een wijk waar het uitermate goed en gezond toeven is. Silvolds Belang wijst er graag op dat er veel faciliteiten in het dorp en naaste omgeving zijn op het gebied van onderwijs en opleiding, die het aantrekkelijk maken voor woningzoekenden van elders om zich hier te vestigen.

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com