Terborgseweg 53 Heister

Terborgseweg 53 kende de volgende huisnummers:

1900      B92 a
1912      B550
1922      B125
1932      B 127
Vanaf 1952 Terborgseweg 53

Rond de jaren 1940 woonden hier het ehtpaar Heister - Liebrand in 1946 kregen ze een zoon Herman Heister.

De moeder van mevrouw Heister - Liebrand woonde er met twee zonen bij in.

Herman huwde en bleef in de woning wonen. Toen de zoon van Herman,Theo huwde met Regina betrokken ze Terborgseweg 53 als vierde generatie.

Regina heeft een bedrijf aan huis, u leest erover als u op de volgende link klikt.

www.silvoldepedia.nl/index.php?reginas-bakery
 

De foto is gemaakt in de voortuin van de familie Heister in 1946 - 1947.
Op de foto staat Henk Liebrand een halfbroer van mevrouw Liebrand, de oma van Theo Heister.
Foto: Familiearchief Hub Oostendorp.

Herman Liebrand.

Hermanus Bernardus Liebrand  1927-1948

Rang Sold. Verb. Afd./C. Div. Trp. 7 DD

Militair onderdeel  KL.

Oorlogsslachtoffer

Is 20 jaar geworden

Geboren op 25 oktober 1927 te Wisch
Overleden op 24 september 1948 te Buitenzorg

John Liebrand / achterneef vertelt:

Hermanus was ongehuwd. Eerst arbeider in een ijzergieterij, daarna
hoofd-besteller PTT.R.K. Woonde in Silvolde (GLD-Achterhoek) op B 127.
Sedert Juli 1947 was Hermanus onder dienst.

Eerst gelegerd in Utrecht, naderhand in Den Haag.

Hij zag er tegenop om naar Indië te vertrekken, maar hij wilde niets anders dan zijn plicht vervullen jegens zijn vaderland.
Op 28 februari 1948 vertrok hij op de "Volendam" naar de overzeese gebiedsdelen, om vervolgens in Bandoeng werkzaam te zijn.
Hoe graag zijn familie ook hem een prettige thuiskomst had willen bereiden, het heeft niet zo mogen zijn.

Hermanus overleed als gevolg van een auto-ongeval.
De wagen waarin hij zat reed over een bermbom met als gevolg dat deze afging en Hermanus het leven liet in de leeftijd van 20 jaar.

 

 Hermanus ligt begraven op "Nederlands Ereveld, Menteng Pulo/ Jakarta.

Meer over Herman Liebrand leest u als u de volgende link aanklikt.

www.silvoldepedia.nl/index.php?hermanus-bernardus-liebrand
 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com