Terborgseweg 62 - 64 Suselbeek

 

 

Jan Willem Suselbeek ( geboren 10 december 1886 ) was gehuwd met Wilhelmina Bretveld ( geboren 3 april 1888) en dit waren de grondleggers van carrosserie- en wagenbouw Suselbeek.   


Het oudste document dat bekend is over de wielmakerij van Jan Willem Suselbeek.
De datum is 1 Januari 1914.

 


De laatste generatie Suselbeek die actief was in het bedrijf is altijd
uitgegaan van het jaar 1917 als oprichtingsjaar.
Het begin was aan de Oude Dinxperloseweg 65, de wielmakerij was in het schuurtje op het terrein van Timmerfabriek Suselbeek.

 


De wielmakerij in bedrijf.
Jan Willem had twee man personeel, een van de personeelsleden heette Vossers met de achternaam.
Elektriciteit werd opgewekt door een hond in de tredmolen te laten lopen.

 

 


Timmerfabriek Suselbeek
Dinxperloseweg 65 te Silvolde
Deze opname is uit 2010
De werkplaats waar het allemaal begonnen is.

 


Advertentie uit de beginjaren van J.W. Suselbeek

 

 


Advertentie uit 1930

 


advertentie 1939

 

De volgende 3 foto's zijn genomen in Silvolde in de winter van 1946 - 1947 dat staat er achterop. De foto's zijn afkomstig uit het familiearchief van Hub Oostendorp.
Op meerdere foto's zien we op de achtergrond het huis van de familie Suselbeek.
Marian en Arie Suselbeek vertelden ons over de afgebeelde personen op de foto's.

 


Jan Willem Suselbeek en Willemina Bretveld op de voorgrond dochter Willy Suselbeek met hond. De foto is gemaakt bij het bedrijf aan de Terborgseweg 62 in Silvolde. Jan Willem is hier begonnen met een wagenmakerij. Het latere carrosserie bedrijf Suselbeek.

 


Jan Willem Suselbeek, zoon Gert, dochter Gerda, Willemina Bretveld en dochter Willie.

 


Willie en Gert.

 


advertentie 1946

 


Familiefoto gemaakt bij het 40 jarig huwelijksfeest
Staand van links naar rechts: Gerda, Hendrik, Willie, Gert, Johan, Wim en Arie. Zittend: Jan Willem Suselbeek en Willemina Bretveld.
Het feest werd gevierd bij de horecagelegenheid van Jan Wensink die getrouwd was met de zuster van Jan Willem Suselbeek.

Arie leerde het biljarten van zijn oom Jan Wensink, samen met zjn vrienden Frans Bosman en Theo Hulst mocht hij daar biljarten als het niet druk was in het café.
 

 


In de jaren 50 was de werkgever verplicht zegels te plakken voor je pensioen.

 

 

Jan Willem Suselbeek gaat ergens in de jaren 1950 mondeling een vennootschap onder firma aan met zijn zoon Gerhardus onder de naam "Firma J.W. Suselbeek en Zoon" gevestigd te Silvolde.


Na de periode van wielmakerij werd er begonnen met woonwagens.
Een woonwagen (soms ook pipowagen in de volksmond) is een woning op wielen. Kermisexploitanten trokken er samen met hun attractie mee van kermis naar kermis. Verder waren ze in gebruik bij woonwagen bewoners.

 


Het personeel van de firma Suselbeek, rechts W.J. Suselbeek.
Let op de tramrails.

 


Deze woonwagens (salonwagen) werden gebruikt door de wegenbouwers, de uitvoerders reisden met het werk mee en woonden in de wagen tijdens de duur van het werk op de bouwplaats. De wielen hebben nu velgen van ijzer.

 


Toen zoon Gert in het bedrijf kwam werd er van een houten opbouw overgegaan op metaal

De firma Hachmang (van de autobaan kermisattractie) bestelde meerdere vracht- en woonwagens, in het begin kwamen er rijdende chassis binnen van de vrachtwagenfabrikanten o.a. Magirus en Daf, de bestuurder zat dan op een houten kistje. De vrachtwagen werd bij de carrosseriebouwer voorzien van een cabine en een laadbak.

 


Personeelsfoto

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Nederland zijn koloniale gezag over Nederlands-Indië tijdelijk kwijtgeraakt. Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, riepen de Indonesische leiders Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Nederland besloot te proberen zijn gezag met militaire middelen te herstellen om zo een geleidelijk dekolonisatieproces onder Nederlandse leiding af te dwingen.


De tweeling Wim en Johan Suselbeek lieten zich inschepen om de vrede en de orde te bewaren in Nederlands Indië.
​​​​​

Bij terugkeer in Silvolde zocht Johan een baan buiten het bedrijf Suselbeek.
Hij werd postbode, een aantal jaren later kwam hij bij de firma Suselbeek in dienst als schilder. Verder heeft Jo Breukelaar, de huisschilder uit de Bosstraat, veel werk verricht bij de firma Suselbeek.
Wim is in die tijd bij de firma gaan werken en kwam in de directie. De naam werd gewijzigd in "Firma J.W. Suselbeek en Zonen". Wim heeft zich binnen de firma bezig gehouden met de carrosserie bouw voor de vrachtwagens.


Op de gevel staat nu carrosserie- en wagenbouw 
J.W. SUSELBEEK EN ZONEN

 


Circa 1950 DAF voor G.J. Veldhorst telefoon 358 in Varsseveld

 


Personeelsfoto rond 1955

Arie volgde de 3 jarige U.L.O. in Terborg, dat was niet zo'n succes. De eerste twee jaar had hij mooie cijfers maar het 3e jaar gooide hij er met de pet naar. Als vervolgopleiding koos hij de ambachtschool in Winterswijk, daar was een leraar die op de hoogte was van carrosseriewerk. Twee maanden later vertrok de leraar naar Schiphol en Arie moest kiezen tussen timmerman en meubelmaker. Het laatste had zijn voorkeur en Arie behaalde het diploma.
Arie was bezig om ervaring op te doen voor zijn rijbewijs, bij de firma was een oude T Ford als bedrijfswagen en Arie had een vaste rit. Vanuit huis ging het over de Berkenlaan naar de Kapelweg, daar werd bij boer Kok net voor veevoederhandel Grevers gedraaid en dezelfde weg terug naar huis genomen. Bij het laatste tochtje stapte op de terugweg bij het kruispunt Berkenlaan met de Egginkstraat politieagent Ab Wenting op de weg en gaf een stopteken. Arie kreeg een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs, hij mocht wel naar huis verder rijden. Zijn broer Gert zat samen met Ab Wenting op de schietvereniging en heeft er contact over opgenomen met Wenting, deze bleef echter bij zijn standpunt en Arie moest wel betalen.


Midden vijftiger jaren kochten  Arie, Gert en Wim samen hun eerste auto een lelijke eend bestel, voor het weekend werd er een rooster gemaakt wie er aan de beurt was om met de auto te rijden, ze hebben er 2 jaar mee gereden. Dat was heel anders dan nu, bij een woning zie je soms wel 3 auto's staan. 

Op 1 januari 1959 treed vader Jan Willem Suselbeek uit de bedrijfsvoering en is toegetreden zoon Arend Dirk (Arie). De drie broers Gerhardus, Wilhelmus Bernardus en Arend Dirk Suselbeek voeren nu het bedrijf onder dezelfde firmanaam "Firma J.W. Suselbeek en Zonen"
Broer Hendrik werkte bij de politie in Meppel en verzorgde de boekhouding, hij kwam eens per drie maanden een weekje over en overnachtte dan bij een van de broers.

De vrachtwagens werden gespoten bij de firma Bos in Westendorp, het was wenselijk dat dit in de eigen fabriek gebeurde. Gert en Wim vroegen Arie om spuiter te worden.
Broer Hendrik kende iemand in Meppel met een spuiterij en daar ging Arie in de opleiding.
Zwager Bart Nijman was getrouwd met Gerda Suselbeek en verzorgde de belettering en de afbeeldingen op de vrachtwagens.
Bloemenhandelaren die hun bloemen in Nederland op de veiling kochten en deze bij de winkeliers in Duitsland uitventten lieten rozen op hun vrachtwagen schilderen en dat was iets wat Bart goed onder de knie had.
Spuiter was niet het mooiste baantje, je stond altijd in de spuitnevel en omdat de maskers aan de kleine kant waren kon Alie de vrouw van Arie aan de wenkbrauwen zien welke kleur er gespoten was.
Bij het eigen bedrijf was het vaak lastig om op tijd te stoppen met werken, Arie was lid van sportclub Silvolde en is menigmaal op het veld verschenen met de veters van de voetbalschoenen los er was geen tijd om deze te strikken.
Suselbeek was sponsor van de voetbalclub en of het nu een afrastering was of een voetbalgoal het maakte niet uit, de werknemers mochten de werkplaats en het materiaal gebruiken als er iets voor de club gemaakt moest worden.
 

 

Op 7 april 1964 draagt Jan Willem Suselbeek het bedrijf over aan zijn zonen Gert  1920, Wim 1925 en Arend Dirk 1932.
Overgedragen werd de werkplaats met  ondergrond en opslagplaats, thans bekend gemeente Wisch, sectie B, nummer 2090 werkplaats en erf groot acht are dertig centiare. verder werd overgedragen het aan het voor omschreven perceel grenzende woonhuis met aanhorigheden, erf en grond, kadastraal bekend gemeente Wisch sectie B nummer 2091 huis, bouw- en weiland groot zesenzeventig are en vijfendertig centiare. Jan Willem en echtgenote kregen het persoonlijke gebruik van het woongedeelte aan de Terborgse zijde  ten behoeve van hem zelf en zijn echtgenote, gedurende het leven van de langstlevende hunner. 
Jan Willem Suselbeek kon wegens blindheid de akte niet naamtekenen.

Suselbeek had veel vaste klanten, voor de DRU werden alle schades aan personenwagens van de directieleden en aan de busjes van de vertegenwoordigers verholpen. Er zijn verschillende trucks gebouwd voor het leger.
Verder behoorden tot de vaste klanten: Atag, Wim Bosman 's Heerenberg, Leusink uit Gaanderen, Woltering in Vorden, Dijkman, koelwagens voor Bussink, Nico Bruntnk transportbedrijf,  kermisexploitanten, bloemenexporteurs, Hollmann Terborg Van Dam Verhuizingen Terborg en vele anderen.


Woltering was een repeterende klant, er zijn meerdere wagens voor gebouwd.

 


transportbedrijf Raben

In 1971 wordt de spuiterij verplaatst van de Terborgseweg naar de achterzijde van het gebouw.

Het personeelsbestand was tussen de 20 en 25 man en kwam uit Silvolde of directe omgeving. Vrijdag na het werk werd de week doorgenomen bij café de Lovink en er werd gebiljart door een deel van de personeelsleden.
Henk Reussink was 50 jaar bij de firma in dienst toen hij afscheid nam.
Jaarlijks was er een bedrijfsfeestje, het ringsteken op de fiets was vermakelijk en keerde elk jaar terug. voor de sportieve mensen waren er fietstochten o.a. naar Emmerich met de nodige pauzes onderweg bij de horeca.
Bij een bedrijfsjubileum ging men wat verder van huis met een bus naar Volendam of Valkenburg

 


Personeelsfoto uit circa 1980

 


Scania 150 pk met aanhanger voor W. Wissink transportbedrijf in Terborg.
De vorige eigenaar was firma Roemaat in Lichtenvoorde, firma Suselbeek
bouwde de auto om tot kipcombinatie voor het vervoer van grondstoffen voor de gieterij.

 

31 december 1987 komt er een einde aan "Carrosseriebedrijf fa. Suselbeek en Zonen"
1 januari 1988 werd de "CARROSSERIEFABRIEK SUSELBEEK C.V." opgericht.
Gerhardus Suselbeek had last van glaucoom en was nagenoeg blind, hij werd commanditaire vennoot en er kwamen drie beherende vennoten: Wilhelmus Bernardus Suselbeek, zijn broer Arie Dirk Suselbeek en de heer Andreas Anthonius Maria Krabbenborg.
Er werd een clausule opgenomen dat Ronald Suselbeek de zoon van Arie in 1992 als Arie met pensioen ging in kon stromen in het bedrijf.


De situatie rond 1988, links het woonhuis dat plaats gaat
maken voor een nieuwe kantoorruimte.

 


​​​​Circa 1990 sloop van het woonhuis.

 


1992 Nieuwbouw kantoorruimte.

 


Bedrijfswagen firma Suselbeek

 


Auto's die bij het 75 jarig bestaan aanwezig waren.

 


Het 75 jarig bestaan van de firma.

 


1992 Het 75 jarig bestaan werd gevierd.
Arie Suselbeek gaat uit de firma met pensioen en
zoon Ronald begint zijn autodecor en reclamebedrijf.

 


Personeel en direktie in 1992.

 


Foto van de firma circa 1992 gezien vanuit de Terborgseweg, links is het nieuwe kantoor zichtbaar.

 


Zijaanzicht van de firma vanaf de Berkenlaan.

 


Zijaanzicht aan de Terborgse zijde.

 

Leo Frazer uit Silvolde was bijna zijn gehele werkzame leven in dienst bij de firma Suselbeek als spuiter. Voor zijn hobby restaureerde hij oude moteren die hij van een nieuwe laklaag voorzag in de spuiterij van Suselbeek.

Harry en Therry, Bertie Bannink, Johnny van Ree en vele anderen.

André Jansen werkte er 23 jaar tot  en met 2011

 


4 augustus 1999

 


Rond 2000 De auto van BASIL, Balveren Silvolde

 


Rond het jaar 2000, opdrachtgever antiekhandel J. & J. destijds gevestigd aan de Industrieweg in Silvolde.

 

9 April 2013 De Gelderlander: Carrosseriefabriek Suselbeek in Silvolde is dinsdagmorgen failliet verklaard door de rechtbank.

Dat wordt bevestigd door de eigenaar van het familiebedrijf, dat sinds 1917 bestaat. Suselbeek in Silvolde bouwt wagens en carrosserieën voor vrachtauto's en bestelwagens. 

Suselbeek bouwt opleggers, aanhangers en opbouwen voor vrachtauto’s en bestelauto’s. Er is ook een eigen spuiterij, zeilmakerij en laadkleppenservice. Suselbeek is een leerbedrijf voor de Anton Tijdink Vakschool in Terborg. Volgens de Gelderlander wordt er gewerkt aan een doorstart.

Op 10-04-2013 heeft de rechtbank de firma Carrosseriefabriek Suselbeek B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09006387 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. D.J.J. Vrijbergen tot curator. Het insolventienummer is F.05/13/229. De rechtsvorm betreft een Besloten Vennootschap en de hoofdactiviteit van dit bedrijf was 29201, Carrosseriebouw.

10 april 2013: Transport on line: Volgens bronnen is Suselbeek Carrosserieën in Silvolde dinsdag failliet verklaard. Het bedrijf werkt binnen Ducarbo Nederland samen met soortgelijke bedrijven. Die zijn niet getroffen door een faillissement.

De nieuwsredactie van Transport Online heeft dinsdagmiddag gesproken met directeur Jorrit den Hartog van Hartog-Est in Waardenburg.

"Ik wist dat er problemen waren bij Suselbeek Carrosserieën", laat hij weten. "De bij Ducarbo aangesloten bedrijven werken individueel. Er is een samenwerkingsverband om sterker te staan als grotere groep."

Een doorstart van het dinsdag failliet verklaarde bedrijf Suselbeek Carrosserieën uit Silvolde is niet reëel. Dat zegt curator David Vrijbergen.

"De orderportefeuille is zo goed als leeg en er zijn geen lopende projecten. De kans op een doorstart lijkt me daarom miniem." Volgens Vrijbergen is de slechte situatie in de transportsector de grootste oorzaak van het faillissement.

 

Hoe het verder ging met Ronald Suselbeek:

Ronald begon in 1982 als werknemer bij Suselbeek Carrosserie als reclameschilder en bekwaamt zich in autospuittechnieken. Hij bleef in dienst bij de firma tot november 1991. De bedrijfsvoering gaat op die datum over op A.A.M. Krabbenborg en de vader van Ronald, Arie Suselbeek, gaat met pensioen.

1 Januari 1992 begint Ronald zijn eigen firma, eerst inpandig in de firma Suselbeek Carrosserieën later verhuist hij naar Varsseveld met de firma.


Ronald en Ursula Suselbeek voor de nieuwbouw in Varsseveld

 

5 Augustus 2020 verkoopt hij zijn bedrijf.

 


Harold Holweg is sinds augustus 2020 de nieuwe eigenaar van Suselbeekreclame.

 


Een van de oudste klanten van Suselbeek.
Autobelettering nieuwe Renault Master van Van Dam verhuizingen
op 6 april 2022.


 

 

Loes Wijffels schreef het volgende over Ronald suselbeek:

Loes Wijffels 10-08-21,

Het ondernemen zit Ronald Suselbeek (59) uit Silvolde in het bloed. Zijn ouders hadden een carrosseriebedrijf. Zelf begon hij een reclamebureau, samen met zijn vrouw Ursula. Dertig jaar verzorgde hij met veel plezier de belettering van vrachtwagens en winkels en ontwierp hij huisstijlen. Ronald stopte met werken en stapte in de camper-business: ‘Het is veel relaxter dan het reclamebureau’

Sinds maart 2021 is Ronald makelaar bij franchise organisatie motorhomedepot Nederland. Hij helpt u graag met de (ver)koop van uw camper, om voor zowel koper als verkoper een juiste deal te maken.
 

Hoe ging het verder met Arie Suselbeek:

Oktober 2021 werd Arie Suselbeek gehuldigd voor zijn 75 jarig lidmaatschap van Sportclub Silvolde www.crsilvolde.nl/index.php?arie-suselbeek

20 Oktober 2021 schreef Sander Gries er het volgende over: Afgelopen maandag vond er een bijzonder moment plaats tijdens de algemene ledenvergadering van Sportclub Silvolde. Het bestuur zette Arie Suselbeek, die maar liefst 75 jaar lid is van de zwart-witten, in het zonnetje.
Wat gebeurde er in 1946? Nederland is net bevrijd. De polaroid camera en transistorradio doen hun intrede. Al Capone en Henry Ford overlijden. Dick Advocaat, Aad de Mos, Mart Smeets en Johan Cruijff zien het levenslicht. Het is ook het jaar waarin in huize Suselbeek wordt besloten zoon Arie aan te melden bij de plaatselijke voetbalclub.
Nu, 75 jaar later, is Arie nog steeds lid, en daarmee het lid met de langste geschiedenis bij de club. In de jaren ‘50 was Arie speler van Silvolde 1, dat toen in de top van de derde klasse speelde. Meer dan eens behaalden ze de tweede plaats; een kampioenschap zat er net niet in voor Arie en de zijnen. 
Ook met zijn bedrijf was Arie jarenlang van grote betekenis voor de club. Menig voetbaldoel kwam bij Arie in de fabriekshal tot stand of werd daar gerepareerd. Onlangs onthulde Arie het nieuwe jeugdtenue van de samenwerking Terborg/Silvolde.
Hulde voor ons clubicoon, een waar voorbeeld voor ons allen!


Arie en zijn vrouw Alie wonen zelfstandig sinds 2022 in een appartement 
van Zorgcentrum Schuylenburgh.

 

Arie tennist nog iedere maandagmorgen bij "de Grijze Kopjes" en staat erom bekend de bal precies achter het net stil te leggen. Menig tegenstander heeft het nakijken.

Januari 2022 is Arie met Robbie Wolters begonnen om de geschiedenis van 
3 generaties Suselbeek Carrosseriebouw in beeld te brengen voor Silvoldepedia.nl

John Liebrand verzorgde het fotowerk.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com