Interim Managment, beleidsadvies en communicatie Top-IBC

Anna Ermers-Mulder

Prins Bernhardstraat 33
7064 GD Silvolde
T 06 2062 5301
E info@top-ibc.nl
W www.top-ibc.nl

foto:  Ronald Falke
door: Robbie Wolters

Anna Ermers wist al op vierjarige leeftijd wat ze wilde worden later. Ze richtte een klaslokaal in bij haar oma in de schuur en speelde de rol van juffrouw en de buurtkinderen waren de leerlingen.

Ze volgde de pabo-opleiding en studeerde in 1990 af als leerkracht basisonderwijs. Op dat moment was er moeilijk werk te vinden in het onderwijs en ze ging werken bij woningcorporatie Sint Jozef in Groesbeek. Ze werd er verhuurmedewerker voor onder meer de afhandeling van urgenties en regelde de zaken voor statushouders uit Joegoslavië. De maatschappelijke betrokkenheid en het meewerken aan de primaire levensbehoefte om een dak boven je hoofd te hebben heeft ze als boeiend en waardevol ervaren. Vastgoed en statushouders houden haar nog steeds bezig.

In 1999 maakte ze de overstap naar Wisch Woonbeheer in Terborg, als teamleider.
In 2003 wilde ze haar werk eens van de andere kant bekijken. Anna ging bij de gemeente Zutphen werken en trad toe tot een regionale werkgroep van  woningcorporaties en gemeenten in de Regio Stedendriehoek.
Van 2005 tot 2016 was ze in dienst bij een woningcorporatie in de gemeente Apeldoorn en vervulde er meerdere functies o.a. als manager bedrijfsvoering. Ze hield zich onder meer bezig met het verduurzamen van woningen, het beheer van de vastgoedportefeuille en de financiën. De laatste jaren voelde zij zich er minder op haar plaats.

In januari 2016 begint ze haar eigen bedrijf TOP- IBC, een bureau voor interim management, beleidsadvies en communicatie. Ze werkt nu drie dagen per week als Adviseur Wonen en Accountmanager voor de Venlose woningcorporaties bij de gemeente  Venlo en is verder voor verschillende werkzaamheden in te huren. Ze werkte o.a. mee aan een Plan van Aanpak voor een nieuw bedrijfsplan voor de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer, was debatleider bij een debat mobiliteit in de Achterhoek, gaf een  communicatietraining voor het CDA en deed een project bij vastgoedonderhoudsbedrijf Burgers van der Wal.

Anna was raadslid voor het CDA in de gemeente Oude IJsselstreek en in 2014 fractievoorzitter. In april 2015 stopte ze met de gemeentepolitiek. Inmiddels is ze bestuurslid bij het provinciaal bestuur, het regionaal bestuur en het euregionaal bestuur van het CDA.

Anna is niet druk, maar heeft veel te doen, zoals ze zelf aangeeft. Ze heeft een passie voor onderwijs en was bijvoorbeeld  voorzitter van de medezeggenschapsraad van basisschool De Plakkenberg.
Op dit moment is ze voorzitter van de werkgroep inbedding Ring van Europese IJzersteden, bestuurslid bij ICER, commissaris bij woningcorporatie ProWonen, voorzitter van Coöperatie Mauritius, bestuurslid van de stichting VIA-OS voor integratie van statushouders, secretaris stichting Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek, lid van de schooladviesraad van het Almende College en secretaris CDA regio Achterhoek. Ook verzorgt ze de administratie van Iesseler Interieur, het bedrijf van haar man Frans, en is moeder van Arnoud, Laurens en Susan.

Anna heeft een goed gevoel voor muziek en ritme, heeft 10 jaar muziekschool gevolgd en als 12-jarige begon ze met dansen, met een voorkeur voor jazz en Spaanse dans. Ze bespeelt diverse instrumenten, zoals piano, gitaar en dwarsfluit en zingt solo.

Ze ziet graag meer betrokkenheid van een bredere groep bij alles wat er aan vrijwilligerswerk te doen is in Silvolde. Helaas komt het nu vaak neer op dezelfde mensen.

Haar grote droom is in 80 dagen om de wereld te reizen, zoals Jules Verne heeft beschreven.

17-07-2018

Hieronder facebook bericht van 22-01-2020

Jan van Breda en Anna Ermers 22-01-2020

CDA Zutphen-Warnsveld heeft een nieuwe voorzitter! Tijdens de ledenvergadering van 17 januari is Anna Ermers benoemd tot nieuwe afdelingsvoorzitter van CDA Zutphen-Warnsveld. Anita is deels zelfstandig ondernemer en deels werkzaam als accountmanager woningcorporaties bij de gemeente Venlo. Daarnaast vervult zij meerdere bestuurlijke en politiek-bestuurlijke functies en heeft ze een groot CDA-hart. Zo is zij onder meer voorzitter CDA Achterhoek en inmiddels ruim vier jaar bestuurslid CDA Gelderland. Bij deze laatste heeft zij de portefeuille grensoverschrijdende samenwerking. Anna woont in Silvolde. De gemeente Zutphen heeft zij goed leren kennen in een relatief korte periode, toen zij werkzaam was bij de gemeente Zutphen als beleidsadviseur Wonen. Anita zal samen met het bestuur en de fractie aan het werk gaan om CDA Zutphen-Warnsveld nog beter op de kaart te zetten. Jan van Breda, die de functie van voorzitter een tijdlang heeft waargenomen, blijft deel uitmaken van het bestuur. Hij is tijdens de ledenvergadering benoemd als nieuwe penningmeester.

 

back top

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com