tramlijn Anholt - Arnhem

Gendringse Tramweg Maatschappij door Willy van Aalst

Foto: Familiearchief Henk Korterink

 

 

Bron: Oude IJsselstreek Vizier 13-03-2019 door Marcel van Berkum

Een bushalte in de tuin wijst de weg. Aan de Beekstraat in Gaanderen, woont Willy van Aalst. Hij is fanatiek verzamelaar van materiaal over de GTW en de voorlopers. Hij heeft oude stoomtrams exact in schaal 1:10 nagebouwd. Daarvoor heeft hij zich zelfs de techniek van 3D tekenen aangeleerd.

GAANDEREN - De 72-jarige Gaandernaar Willy van Aalst had beroepsmatig niks met vervoer in de Achterhoek. "Ik was inkoper en heb nooit bij de GTW gewerkt, maar mijn passie voor openbaar vervoer en dan vooral de stoomtram komt door mijn jeugd." De familie van Aalst woonde in Ulft aan de Bongersstraat, ter hoogte van het oude politiebureau. Tegenover lag een rangeerterrein van de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij. "Wij speelden er vaak. Als kwajongens kropen we in de wagons en verzetten soms een wissel tot ongenoegen van de machinisten."

Jaren later verhuisde Willy naar Gaanderen, maar zijn passie voor de historie van het tramvervoer in de Achterhoek bleef en zijn verzameling groeide.

Ontsloten
Van Aalst kan veel vertellen over de historie van het vervoer in de Achterhoek dat veel langer dan in de rest van Nederland grotendeels over zandwegen plaatsvond. Door de opening in 1881 door de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij van de lijn Dieren - Doetinchem - Terborg werd dit deel van de Achterhoek min of meer ontsloten. De gemeente Gendringen wilde graag dat de tramverbinding werd doorgetrokken. Voor een bedrijf als de DRU in Ulft was een snellere verbinding met de haven van Doesburg van groot belang. Onderhandelingen leverden niets op en in 1886 werd de Gendringsche Tramweg Maatschappij opgericht en gestart met de aanleg van het traject Terborg-Gendringen. Door het hoogteverschil was het niet eenvoudig om door het centrum van Silvolde te komen. De toegangswegen moesten geleidelijk worden verhoogd om met passagiers en goederen over de Silvoldse berg te geraken.

Ulft nr. 12
De identieke stoomlocs hadden namen en nummers als Gendringen 10, Velp 11, Ulft 12 en Silvolde 13.

Stoomloc Silvolde nr.13  Foto archief: Henk Korterink

"Het waren zogenaamde kastenmodellen. Ze waren laag bij de grond. Dat was bewust gedaan voor de veiligheid. De rails liepen tenslotte over de weg en zo konden er geen mensen onder terecht komen. De lijn Doetinchem - Gendringen werd in 1953 opgeheven. Alleen de stoomloc Silvolde nr. 13 bestaat nog. Na zijn "diensttijd" werd het tramstel in 1975 geschonken aan het spoorwegmuseum in Utrecht. Daarna kwam het in het open luchtmuseum in Arnhem terecht en nu staat de Silvolde alweer jaren te pronken in het smalspoormuseum in Valkenburg. Willy heeft de Ulft nr. 12 helemaal nagebouwd. In zijn hobbyschuur staat ook de Doesborgh, een ander model stoomloc en veel historische attributen. "De Doesborgh heb ik deels in 3D geprint. Dat doe ik bij CIVON, het voormalige ICER in Ulft."

 

 

 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com