Ulftseweg 025 Dames Colenbrander

Ulftseweg 25 Silvolde

1858  Het huis is in 1858 gebouwd. De eerste bewoner was kleermaker Willem Wensink, getrouwd met Jacoba Hendrika Josephina Meesters Geldersoon uit Barneveld afkomstig. De kinderen heetten Jan, Femia en Dina.

 Op 01-07-1865 werd de familie Wensink opgevolgd door de familie Zinsmeester-Vlasblom. Deze familie woonde aanvankelijk een paar huizen verder richting Ulft. Frederink Zinsmeester is op 01-10-1799 in Den Haag geboren en Johann Elisabeth Vlasblom 0p 19-05-1803 in Zaltbommel. Er zijn vijf kinderen. De dochter, Gerarda Marianna, weduwe van de heer Sevenhuijsen, trok er in 1869, met haar vier kinderen, bij in.

De familie gaat omstreeks 1870 een woningruil aan met Antoinetta Wilhelmina Noij, wonende in het witte huis ten oosten van de pastorie (Ulftseweg 26).  De kostganger van Antoinetta Noij heette Theodorus Lambertus Ruijs en hij is op 01-02-1899 overleden.
Mejuffrouw Noij is op 17-03-1891 overleden

1891. De  Israëlitische koopman Lois Wolf geboren 11-03-1868, kwam hier wonen met zijn echtgenote Johanna Rath, geboren op 07-04-1866 in Geldern. Binnen het jaar waren ze alweer vertrokken.

 Op 01-10-1892 deed het echtpaar Hengeveld-Colenbrander uit Dinxperlo zijn intrede. Derk Hengeveld is op 03-11-1826 te Varsseveld geborenen Grada wilhelmina Colenbrander op 12-04-1843
in Dinxperlo, Derk Hengeveld is reeds op 09-02-1895 overleden.
Op 22-04-1896 kwam nicht Wilhelmina Grada Colenbrander geboren op 06-11-1881 in Dinxperlo, bij tante in Silvolde wonen. Op 27-04-1924 is de weduwe Hengeveld-Colenbrander overleden. Na enige tijd (of Jaren) kwam nu een tweede zuster uit Dinxperlo bij Wilhelmina Grada Colenbrander in Silvolde wonen.

Het is de op 20-06-1883 te Dinxperlo geboren Anna Wilhelmina Colenbrander. De gezusters zijn jarenlang bewoonsters van het huis en bepalen in al die jaren mede een stukje van de dorpssfeer.

Wilhelmina Grada Colenbrander komt te overlijden op 8 juni 1981, de boedel komt ten goede aan de Nederlands Hervormde Kerk die op 6 november 1981 de inboedel middels een veiling verkoopt.

 

De woning is daarna in gebruik als kosterswoning en wordt later verkocht.

 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com