Ulftseweg 061 Bosmann, Sessink, Diepenbroek

Familie Peter en Celeste Wolters

Curiosa winkel "Huize de Wielen" van de familie Diepenbroek

Cafetaria "de laatste stuiver" van de familie Sessink.

Bosman rookartikelen. Rike Bosman vertelt: Mijn moeder deed de winkel en mijn vader was etaleur in 1958 verhuisden we naar de textielwinkel van Bosman op de Markt 11.
De heer Bosman is in 1965 overleden.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com