Ulftseweg 063, Seesing - T.H. Hummelink


Foto: Deze is beschikbaar gesteld door Maiko Willemsen de huidige bewoner in 2019, hij kreeg de foto bij de overdracht van het huis.

De gronden voor de panden Ulftseweg 63 (Seesing schoenmaker), 65 (Stoltenborg kruidenier), 65a (Gries kapper), en de dubbele woning 67 en 69 (Gekocht door aannemer Driessen die er tegenover woonde op Ulftseweg 108 en er voor de geldbelegging een dubbel woonhuis opbouwde voor de verhuur) behoorden tot het terrein van de Bergstraat (Nu Heuvelstraat)

Uit de notulen van de gemeenteraadsvergadering van januari 1928 en november 1928 is het onderstaande terug te vinden.

09-01-1928:  Verder is ingekomen een verzoek van den heer W. Driessen te Silvolde om bouwgrond bij de Bergstraat van de gemeente te mogen koopen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van den heer Seesink, te Silvolde om hem bouwgrond tegen ƒ I.— per M. te verkoopen, wordt eveneens voor kennisgeving aangenomen.

23-11-1928 Verkoop van grond tegen ƒ 1.— per vierk. M.

In behandeling komen hierna de adressen van G. W. Seesing en B. Driessen te Silvolde, inzake aankoop van bouwterrein in de Bergstraat te Silvolde. B. en W. stellen voor de benoodigde grond te verkoopen voor ƒ I.— per vierk. Al. onder dezelfde voorwaarde als aan Stoltenburg gesteld. Z. h. s. wordt aldus besloten. 

 

G. W. Seesing was schoenmaker,hij repareerde en verkocht schoenen en hij gaf opdracht voor de bouw van een woon- winkelhuis in 1928 op nummer 63.
Zijn vrouw deed de winkel en het huishouden met negen kinderen.

Een van de dochters Dies trouwde erbij in en nam samen met haar man Theo Hummelink de winkel en de schoenmakerij over.

Theo maakte wekelijks een rondje door het dorp om kapotte schoenen op te halen en de gerepareerde schoenen mooi glimmend weer terug te brengen.
Achter in het huis had Theo de schoenmakerij, Dies deed de winkel en het huishouden.

Ze hadden een dochter Lidy.
Eind jaren 60 zijn Theo en Dies gestopt met de winkel, Theo bleef schoenen repareren.

Het woon- winkelhuis werd eind jaren 60 verbouwd tot woonhuis.

Theo kluste graag met zijn buurman de heer Diepenbroek van: "Huize de Wielen" die op nummer 61 woonde. Op nummer 61 maakten ze bestrating van veldkeien en bouwden er houten schuren voor de opslag van de artikelen voor de curiosa winkel van Diepenbroek. In de tuin van nummer 63 kwam een vijver compleet met brug.
Theo was buiten schoenmaker om ook een grapjesmaker en de vriendinnetjes van Lidy kwamen er graag spelen, het was er altijd keurig netjes opgeruimd en iedereen werd er gastvrij ontvangen.
Toen er gezondheidsproblemen kwamen stopte Theo met de schoenmakerij en verhuisden Theo en Dies naar de Kloosterhof waar ze tot hun dood met plezier gewoond hebben. Theo is in 2005 overleden en Dies in 2014.
Lidy verhuisde in 1989 naar Lichtenvoorde.

      

Schuin tegenover aan de Ulftseweg in een boerderijtje woonde een andere schoenmaker Wim Böhmer op de plek ongeveer waar nu nummer 82 / 84 is. 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com