Ulftseweg 065 Stoltenborg

1945 Ulftseweg. Bij de Bergstraat, nu Heuvelstraat, staat gemeentewerker en dorpsomroeper Herman Rougoor met bezem en kruiwagen. In de deuropening kijken een aantal mensen belangstellend naar de fotograaf.

  

  

Het huis in 1929. Derde van rechts G. Stoltenborg. Naast hem links dochtertje Ali op de arm van haar tante. Rechts van hem Jan Liebrand op circa 6 jarige leeftijd die aan de overkant van de weg woonde op nummer 106 en een stuivertje bijverdiende met opruimen van de bouw.

25-09-1928  11. Voorstel B. en W. tot verkoop van bouwterrein in de Bergstraat te Silvolde aan G. Stoltenborg aldaar (f 1.50).

ZATERDAG 8 JUNI 1929 a.s. hoopt ondergeteekende te Sllvolde zijn Nieuwe Winkel te Openen in Koloniale-, Grutterswaren, Tabak en Sigaren. Op den dag der opening ontvangt ieder kooper vanaf f 2.— een heerlijke KOEK cadeau en koopers van een pakje Weka Koffie-Thee en 1 pond fijnste Weka Margarine (met of zonder cadeaux), 1 flesje Slebrands Limonade. Neemt dus de proef met Weka-artikelen; Hopende door nette en prompte bediening een ieders gunst waardig te worden. Beleefd aanbevelend, G. STOLTENBORG, Hoek Bergstr., Silvolde

25-09-1928  11. Voorstel B. en W. tot verkoop van bouwterrein in de Bergstraat te Silvolde aan G. Stoltenborg aldaar (f 1.50 per m2).

ZATERDAG 8 JUNI 1929 a.s. hoopt ondergeteekende te Sllvolde zijn Nieuwe Winkel te Openen in Koloniale-, Grutterswaren, Tabak en Sigaren. Op den dag der opening ontvangt ieder kooper vanaf f 2.— een heerlijke KOEK cadeau en koopers van een pakje Weka Koffie-Thee en 1 pond fijnste Weka Margarine (met of zonder cadeaux), 1 flesje Slebrands Limonade. Neemt dus de proef met Weka-artikelen; Hopende door nette en prompte bediening een ieders gunst waardig te worden. Beleefd aanbevelend, G. STOLTENBORG, Hoek Bergstr., Silvolde

Artikel de Gelderlander 19 februari 2019 door Marcel Gosselink:

Het lijkt een gewoon huis. Toch heeft de woning aan de Ulftseweg 65 in Silvolde een bijzondere geschiedenis.

G. Stoltenborg en zijn vrouw lieten het huis in 1929 bouwen en hadden er tot 1965 een kruidenierszaak. Eén van hun dochters is de 91 jarige mevrouw A. Stoltenborg-Tuenter. Ze kan zich die tijd nog goed herinneren. Zeker in het begin was het geen vetpot. Eerst waren er de crisisjaren 30. Iedereen kocht toen op de pof. Daarna kwam de oorlog en konden mensen alleen met speciale bonnen wat kopen.
Mijn vader was bouwvakker. Die winkel deed hij erbij. Maar eigenlijk deed mijn moeder de winkel. Beter nog: zij was de winkel en regelde alles. Mijn vader hielp wel eens, maar die was veel te makkelijk vond mijn moeder. Als er bijvoorbeeld een stuk kaas van een pond moest worden afgesneden en mijn vader sneed iets mer af dan rekende hij gewoon een pond. "Daar gaat de winst" zei mijn moeder dan.
zelf hielp ze ook af en toe in de winkel. maar naar eigen zeggen was ze er niet voor in de wieg gelegd. "in die tijd waren de kruidenierswaren en artikelen niet geprijsd . Ik wist nooit wat iets kostte en moest dat altijd aan mijn moeder vragen", zegt mevrouw Stoltenborg, die later coupeuse werd. "Ik zie de winkel nog zo voor me. bovenin de grote voorraadbakken met suiker, basterdsuiker, rozijnen, krenten en meel. Op de toonbank stond een weegschaal en op de hoek stond een koffiemolen. De bonen maalden we zelf.

De huidige bewoners :

Een bloemetje voor vrijwilligers

zo 26 mei 2019, 22:03 

Silvolde - Els en Henri Geerts, betrokken inwoners uit Silvolde, zijn gestopt met hun vrijwilligerswerk voor Geloofsgemeenschap Mauritius en Coöperatie Mauritius. Enkele weken geleden kregen zij een bloemetje en kadobon overhandigd door Rob Splithof (voorzitter Locatieraad geloofsgemeenschap), Jan Olthof (voorzitter Raad van Toezicht Coöperatie Mauritius) en Anita Ermers (voorzitter Bestuur Coöperatie Mauritius).

Jarenlang hebben Els en Henri zich belangeloos ingezet voor de geloofsgemeenschap op verschillende terreinen. Zij waren zeer regelmatig in de kerk te vinden. Ook bij de overgang van het gebouw van de Parochie naar de Coöperatie zijn zij betrokken geweest. Els en Henri hebben ook nog een jaar in de nieuwe situatie hun steentje als vrijwilliger bijgedragen. Met name bij de contacten met de uitvaartondernemers en de opbaringen en bij technische aangelegenheden.

De voorzitters hebben namens hun achterban Els en Henri voor al hun inzet persoonlijk bedankt.

      Henri en Els Geerts, beiden geboren en getogen in Silvolde, kochten het huis in 2003. Aan het besluit om de woning te kopen ging een trieste gebeurtenis vooraf, zegt Els (53). De man van mijn zus overleed plotseling. Wij woonden in die tijd aan de andere kant van de Oude IJssel, in Oer. We wilden dichter bij mijn zus wonenom haar te kunnen helpen. "

Een andere bijkomstigheid was dat Henri Geerts (59) destijds vrijwilliger bij de brandweer was. Van Oer naar de brandweerkazerne was een kletseind. Als dan de pieper ging, moest ik met gierende banden de binnenbochten nemen", zegt Geerts.

Veel meer dan dat er een kruidenierszaak in zat, weten Els en Henri niet over hun huis. Bij de verbouwing stuitten ze nog op resten uit die tijd. De granieten winkelvloer en de houten kamervloer kwamen weer te voorschijn.
Op zolder heeft iemand een datum en een moeilijk leesbare naam in de cement geschreven: 19 april 1929 R. Menka"lijkt er te staan. Els en Henri hebben geen idee wie dat was. Ook mevrouw Stoltenborg weet het niet. "Zal wel een bouwvakker geweest zijn. "

Robbie Wolters weet nog uit zijn jeugd dat er een grote groene koffiemolen met een koperen kop stond. Je kocht dan een pak koffiebonen en die werden in de molen geschud, wij mochten dan aan het grote wiel draaien en de koffie viel in een lade en werd weer in de verpakking van de bonen geschud.
Als je jarig was kocht je er toffees om op school te trakteren, je hoopte dan dat er  zieken waren dan kon je met je vriendjes nog verdelen na schooltijd. Voor de meester een sigaar of voor de juffrouw een reep chocolade erbij.
Na winkeltijd kun je achterom, er waren daar twee grijs geschilderde deuren, links woonde Gert Stoltenborg en links dochter Alie.
De winkel stond op een bultje die afliep naar de Bergstraat en de Ulftseweg, daar stond een ijskist op die met houtklossen rechtgezet werd, er werd Vami ijs verkocht.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com