Ulftseweg 076, fam. Wijers

 

1996


        

    

De vader van W. Jansen van de Ulftseweg 23 was opdrachtgever voor de bouw van dit huis in 1937. Het was bedoeld als geldbelegging en werd oorspronkelijk 
verhuurd aan W.J. Gries en daarna heeft de familie Weijers er 40 jaar
gewoond. De familie John Jansen erfde het huis en zijn de huidige bewoners.

    

   
Enkele delen uit het bestek van de woning, op het titelblad staat
geschreven dat W. Gries op 21 mei 1938 de eerste huurder werd.

  

De aanbesteding werd op 18 december 1937 gehouden in café
H.M.J. Gries aan de Ulftseweg 83.

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com