Willem Jansen van Velsen

Even voorstellen: Willem Jansen van Velsen (2021)

Mijn naam is Willem Jansen van Velsen en ik ben de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Silvolde. Vier jaar geleden werd ik gevraagd voor deze functie. Jaren geleden ben ik al gedurende 12 jaar voorzitter van de diaconie geweest, dus het kerkenwerk was mij niet geheel onbekend. Mijn relatie met Silvolde en de kerk in dit prachtige dorp stamt uit de jaren ‘80/’90 van de vorige eeuw. Ik was destijds directeur van de Chr. Bontebrugschool in Bontebrug. Ik ben getrouwd met Ria en woon afwisselend in Ulft en Essen (B). Wij hebben twee kinderen, een dochter, die in België woont en een zoon die in Ulft woont. Beiden hebben twee kinderen. Om de kleinkinderen allemaal van dichtbij te kunnen zien opgroeien hebben wij besloten om afwisselend in Ulft en Essen te gaan wonen. Dit biedt ons de geweldige mogelijkheid om volop van beide gezinnen te genieten. Een groot voorrecht. Voor het kerkenwerk is zo’n wisselende woonsituatie natuurlijk niet altijd eenvoudig, maar met hulp van mijn collega-kerkenraadsleden, onze predikant en een strakke planning lukt het toch om mijn functie naar behoren te kunnen vervullen. En we zijn natuurlijk inmiddels gewend geraakt aan Zoomvergaderingen en onlinecontacten. Naast het plezier dat ik beleef aan het werk in onze eigen kerkenraad en gemeente zijn met name de overleggen met de voorzitters en ouderlingen van het Klavertje Vieroverleg voor mij een bron van inspiratie en voldoening. We zijn inmiddels een aantal jaren met elkaar in gesprek en komen nu tot de invulling van allerhande praktische zaken, die ons als individuele gemeenten sterker maken. Ook de colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen hebben elkaar inmiddels gevonden. Of het nu gaat om de uitwisseling van kennis, het delen van administratieve systemen of het gebruikmaken van elkaars begraafplaatsfaciliteiten, het draagt allemaal bij aan het uiteindelijke doel: nog jaren als zelfstandige gemeenschappen ons geloof te beleven in onze eigen kerken en met onze eigen predikanten. En tegelijkertijd ons toch voor te bereiden op een toekomst waarin we elkaars steun en samenwerking echt nodig gaan hebben. De ontwikkelingen op demografische gebied vragen daarom. Ik geniet al geruime tijd samen met mijn vrouw Ria van mijn pensioen. Voor de vrije tijd die ik overhoud nadat het kerkenwerk gedaan is, heb ik verschillende invullingen. Ik werk graag in de tuin, en met twee tuinen is daar altijd werk genoeg. Verder ben ik na mij pensionering gaan doen wat ik altijd al wilde, maar waar ik door tijdgebrek nooit aan toe kwam, glas in loodramen maken. Een prachtige hobby, waarmee ik inmiddels tal van vrienden en familieleden blij heb kunnen maken. Daarnaast ben ik lid van een Lionsclub in de Achterhoek, waarin wij ons als Lions proberen dienstbaar te maken aan de samenleving. Ik hoop dat ik de werkzaamheden voor de kerkenraad nog tal van jaren kan en mag blijven doen en zo kan bijdragen aan een mooie Protestantse Gemeente Silvolde binnen het krachtige samenwerkingsverband van Klavertje Vier. Met een hartelijke groet, Willem Jansen van Velsen

Bron: Klavier september 2021

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com