Willie Oort - Löwenthal

 

Beschermvrouwe Willem Tell 

10 april 2022


Willie Oort met Toon Terhorst en Theo Kuiper

Op zondagmiddag 10 april hield de Silvoldse schuttersvereniging Willem Tell voor genodigden en feestmiddag.de middag startte met een officiële opening door het keurkorps van de vereniging. Aansluitend werd Willie Oort ingehuldigd als nieuwe beschermvrouwe van de vereniging.
De vereniging maakte van deze gelegenheid ook gebruik  om Dinie van de Schepop en Eric Heister te eren met de titel erelid binnen de vereniging.


 Wilie Oort met voorzitter Martijn Heister. 

 

=====

Voorzitter Silvolds Belang.

Silvolds Belang is een Belangenvereniging die zich inzet voor zowel de collectieve als individuele belangen van de inwoners van Silvolde in zowel de kern als het buitengebied.

Let wel: Belangenvereniging…   dus geen politieke partij.

Doel van Silvolds Belang is om een leefomgeving te ontwikkelen en te behouden waarin elke inwoner van Silvolde zich thuis moet kunnen voelen.

Mijn naam is Willie Oort-Lowenthal.

In de oude gemeente Wisch was ik actief als raadslid en wethouder. Ook in de gemeente Aalten heb ik deze functies bekleed. Nu dus weer terug in Silvolde op de Holtplaats waar ik met Kick met veel plezier alweer ruim een tijdje woon.

Ik vind het een eer om als bestuurslid van Silvolds Belang aan de slag te kunnen. Samen met de andere bestuursleden gaan we er iets moois van maken. Ik hoop van harte dat u daar met ideeën en opmerkingen een handje bij helpt. Silvolde is meer dan de moeite waard en heeft in ieder geval bij mij als geboren en getogen Silvoldse een speciale plaats in mijn hart.

Laatst hoorde ik burgemeester Otwin van Dijk zeggen dat we aandacht moeten hebben voor positieve voorbeelden in onze gemeente, dat levert energie en optimisme. Dat klopt helemaal. Silvolde levert trouwens tal van positieve voorbeelden. Er is een dicht netwerk van verenigingen waar veel vrijwilligers een bijdrage leveren en zo de sociale samenhang een boost geeft. We hebben een geweldige onderwijsvoorziening in ons dorp, leren doe je in Silvolde! Ook op de voorzieningen voor ouderen mogen we trots zijn.

En wat te denken van ons nieuwe centrum! Silvolds Belang heeft hier als initiatiefnemer een belangrijke rol gespeeld. Wat kan er veel als je samenwerkt. Petje af voor al diegene die hier aan hebben bij gedragen. Het resultaat mag er zijn!

=====

Partij van de Arbeid.

Wie ben je: Getrouwd met Kick, ik ben eigenzinnig, sociaal en heb het hart op de juiste plaats.

Wordt enthousiast van: Oude IJsselstreek! Met zijn unieke landschap, bruisende dorpen, waar goed onderwijs wordt gegeven en waar we naar elkaar omkijken.

"Teveel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden. Wij willen passende en betaalbare woningen"

In de politiek: Idealen om willen zetten in daden. Verantwoordelijkheid te willen nemen voor wat er in je gemeente gebeurd. Niet langs de zijkant staan maar actief werken aan een betere, socialere en gelukkige gemeente.

Grootste drijveer: Ik ben overtuigd van een maakbare samenleving.

Grootste ergernis: Onredelijke ongenuanceerde mensen.

Morgen regelen: Armoede de wereld uit!


Als raadslid en wethouder in de oude gemeente Wisch ben ik gepokt en gemazeld in de politiek. Voor de komende periode wil ik mijn ervaring en deskundigheid na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart opnieuw met veel plezier inzetten.

Maar dan wel samen met jou, jij weet als bewoner van een straat of wijk veel beter wat er moet gebeuren. Dat zijn volgens mij ook de beste ideeën. Een gemeenteraad kan niet zonder de inbreng van haar inwoners. Bovendien hebben wij veel inwoners die barsten van creativiteit en deskundigheid. De komende periode doen we het samen!

Kansen pakken! De gemeente krijgt meer mogelijkheden om te sturen op de omvang en samenstelling van bijvoorbeeld de Woningbouw.  Samen met de PvdA  wil ik die kansen pakken. Energiezuinige woningen maar ook betaalbare woningen; voor jongeren, zodat ze niet naar een andere gemeente hoeven te verhuizen, voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk in een passende en comfortabele woning kunnen wonen.

Wij willen niet alleen over armoede praten in onze gemeente, maar het ook beter regelen. Armoede onder kinderen nog beter aangepakt worden. Het geld dat daarvoor beschikbaar is mag niet op de plank blijven liggen. Kinderen zelf krijgen de gelegenheid om aan te geven wat ze belangrijk en nodig vinden.  Armoede geeft stress en zorgen. De fractie van de PvdA wil onderzoeken of  problematische schulden kunnen worden opgekocht en we willen experimenteren met een basisinkomen.

De PvdA is van eerlijk delen, van goed onderwijs en werk voor iedereen maar wij zijn ook zuinig op onze aarde. Klimaat, gezondheid en duurzaamheid daar zullen in de komende periode, ook in onze gemeente, grote stappen gezet moeten worden. Als we steviger inzetten op solarparken, en windenergie kunnen we ruim voor 2030 energieneutraal zijn. Help je mee om deze belangrijke stappen te zetten!

Hebben we alles op orde in onze gemeente? Veel gaat goed maar wij vinden dat het beter kan! Zo is de, soms jarenlange, leegstand van panden in onze dorpen en stad een doorn in het oog. Leegstaande panden hebben een negatieve invloed op de omgeving, verpaupering ligt op de loer. Daar willen we wat aan doen en samen met de eigenaren oplossingen bedenken. Doe je mee?!

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com